PL EN


2014 | 167 | 62-76
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w latach 1991-2010

Content
Title variants
EN
Differentiation of the Population by Age and Voivodships in Poland, 1991-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From two decades we have observed changing of demographic processes (and these processes were not similar by voivodships) which have lead to changed of structure of the population by age. Purpose of the article is a description of it, extract the similar regions and assessment of the regions structures of the population to the progressive pyramid of age. This approach will allow to assessment of the spatial dynamics of the process of ageing of the population.
Year
Volume
167
Pages
62-76
Physical description
Contributors
References
  • Z. Długosz: Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. Red. A. Rączaszek. Studia Ekonomiczne nr 98, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 243- 257.
  • S. Kurek: Przemiany demograficzne w Polsce w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego w ujęciu przestrzennym. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. Red. A. Rączaszek. Studia Ekonomiczne nr 98, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 217-230.
  • K. Maruszewska: Terytorialne zróżnicowanie natężenia oraz struktury emigracji z Polski w okresie transformacji. W: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. Red. M. Balcerowicz-Szkutnik. Studia Ekonomiczne nr 95, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 289-296.
  • M. Podogrodzka: Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990- -2009. "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 2, s. 146-163.
  • M. Podogrodzka: Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009. "Wieś i Rolnictwo" 2012, nr 3, s. 78-96.
  • J.T. Kowaleski: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny - etapy - następstwa. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
  • T. Czyż: Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3, s. 5-13.
  • M. Cieślak: Pomiar starzenia się. "Studia Demograficzne" 2004, nr 2/146, s. 9-12.
  • S.M. Kot, J. Kurkiewicz: The new measures of the population ageing. "Studia Demograficzne" 2004, nr 2/146, s. 14-16.
  • J.T. Kowaleski: Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci). W: Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną. Red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6085faca-279a-4124-94ed-ee5a2b10473e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.