PL EN


2012 | 890 | 123-136
Article title

Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji

Authors
Title variants
EN
Competency Based Interview’s Formula
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes a competency-based interview model. The author defines competencies and provides examples. She also describes the nature of the job interview in the selection process and explains its structure (the particular stages) with a view to optimising the assessment of competencies. A model for asking questions (as well as different types of questions that can be asked) that enables competencies to be assessed is presented. Examples of ineffective questions are also highlighted.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, anna.dolot@uek.krakow.pl
References
 • Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Camp R., Vielhaber M.E., Simonetti J. [2006], Strategiczne rozmowy kwalifikacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kompetencje a sukces zarządzania organizacją [2008], red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa.
 • Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się [2008], red. A. Sajkiewicz, Difin, Warszawa.
 • Kopeć H. [2009], Prawda czy fałsz, „Personel i Zarządzanie”, nr 8.
 • Levy-Leboyer C. [1997], Kierowanie kompetencjami – bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 • McClelland D.C. [1973], Testing for Competence Rather than for „Intelligence”, „American Psychologist”, vol. 28, nr 1.
 • Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem [2006], red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi [2004], red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.
 • Słownik zarządzania kadrami [2005], red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa.
 • Whiddett S., Hollyforde S. [2003], A Practical Guide to Competencies: How to Enhance Individual and Organisational Performance, CIPD House, London.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw [2007], red. H. Król, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [2006], red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-608a8859-6e04-4a88-8326-9b2835258e3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.