PL EN


2014 | 1(27) | 157-177
Article title

Gentryfikacja, własność i polski kapitalizm polityczny

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Gentrification, property and political capitalism in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
My point of departure in this piece is the putative “under‑urbanization” of East and Central European cities, still very much entrenched in the global urban studies literature. I explain this by harking back to the classic of Polish urban studies (such as Paweł Rybicki and Marcin Czerwiński) and their concept of umiastowienie, as opposed to urbanization. They employed it in order to explain the “urbanization without cities” that unfolded in the socialist Poland. I then turn towards an analysis of the idiosyncracies of the “territorial logic of power” (Giovanni Arrighi and David Harvey’s term) in Poland. I agrue that its stems from the way “scale” and “property” work in Polish cities. Drawing my examples form the city of Poznań, I describe what Katherine Verdery dubbed as “fuzzy” property regime and explain how this results in the absence of the “gentrification frontier” – a concept coined by Neil Smith. Instaed, I argue that gentrification is more scattered and we can speak of a shifting “gentrificaiton front”, wherein the speculative and largelly local capital initiates the gentrification cycle from the “weakest link” in the chain of property structure.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Anannikowa L., Wyczyszczeni, „Gazeta Wyborcza” (Poznań) 2013, 12 II, [online] http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,13391579,Wyczyszczeni_Zalatwialismy_sie_do_woreczkow_foliowych_.html.
 • Appadurai A., Spectral Housing and Urban Cleansing: Notes on Millennial Mumbai, „Public Culture” 2000, Vol. 12, nr 3.
 • Arrighi G., Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty‑First Century, London–New York 2008.
 • Arrighi G., The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of our Times, London–New York 1994.
 • Atkinson R., Bridge G., Gentrification in a Global Context. The New Urban Colonialism, London–New York 2005, Housing and Society Series.
 • Brenner N., Schmid Ch., Planetary Urbanization, [w:] Urban Constellations, red. M. Gandy, Berlin 2012.
 • Burszta J., Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowań wsi, Wrocław 1958, s. 10‑11, Biblioteka Popularna, t. 1.
 • Collier S., Post‑Soviet Social. Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics, Princeton 2011.
 • Czerwiński M., Życie po miejsku, Warszawa 1974, Biblioteka Myśli Współczesnej.
 • Davis M., Planeta slumsów, przeł. K. Bielińska, Warszawa 2009, Biblioteka Le Monde Diplomatique.
 • Duyvendak J. W., Hendriks F., Niekerk M. van, City in Sight. Dutch Dealings with Urban Change, Amsterdam 2010, NICIS Publications.
 • Ferenčuhová S., Urban Theory beyond the „East/West Divide”? Cities and Urban Research in Postsocialist Europe, [w:] Urban Theory beyond the West. A World of Cities, red. T. Edensor, M. Jayne, London–New York 2012.
 • Glass R., London – Aspects of Change, London 1964, Report – University College, London. Centre for Urban Studies, nr 3.
 • Harvey D., Accumulation by Dispossession, [w:] tenże, The New Imperialism, Oxford 2003.
 • Harvey D., Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, przeł. A. Kowalczyk [i in.], Warszawa 2012, Orientuj Się.
 • Harvey D., The Limits to Capital, London 2007.
 • Herzfeld M., Spatial Cleansing: Monumental Vacuity and the Idea of the West, „Journal of Material Culture” 2006, Vol. 11, nr 1‑2, [online] http://dx.doi.org/10.1177/1359183506063016.
 • Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno‑polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa 2013.
 • Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa 1988.
 • Jameson F., Future City, „New Left Review” 2003, Vol. 21.
 • Kajdanek K., Suburbanizacja po polsku, Kraków 2012.
 • Kaźmierczak B. [i in.], Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce, Poznań 2011.
 • Kotus J., Rzeszewski M., Between Disorder and Livability. Case of One Street in Post‑Socialist City, „Cities” 2013, Vol. 32, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2013.03.015.
 • Lees L., Slater T., Wyly E., Gentrification, New York 2008.
 • Lefebvre H., The Production of Space, Oxford 1991.
 • Lefebvre H., The Urban Revolution, Minneapolis 2003.
 • Mason P., Live Working or Die Fighting. How the Working Class Went Global, Chicago 2010.
 • McFarlane C., Urban Shadows: Materiality, the „Southern City” and Urban Theory, „Geography Compass” 2008, Vol. 2, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1749‑8198.2007.00073.x.
 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., Anty‑bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Warszawa 2013, Biblioteka Res Publiki Nowej.
 • Merrifield A., The Urban Question under Planetary Urbanization, „International Journal of Urban and Regional Research” 2013, Vol. 37, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1468‑2427.2012.01189.x.
 • Nowak A. W., Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”, „Nowa Krytyka” 2011, Vol. 26/27.
 • Piskozub A., Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno‑historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Wrocław 1987.
 • Pobłocki K., Antropologia miasta: urbanizacja, przestrzeń i relacje społeczne, „Lud” 2011, Vol. 95.
 • Pobłocki K., Knife in the Water: The Struggle over Collective Consumption in Urbanizing Poland, [w:] Communism Unwrapped. Consumption in Cold War Eastern Europe, red. P. Bren, M. Neuburger, New York 2012.
 • Pobłocki K., Skala jako obiekt badań antropologicznych, [w:] Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, Poznań 2013, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 15.
 • Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2010.
 • Prawo planowania przestrzennego do zmiany, Portal Samorządowy, 5 XII 2013, [online] http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo‑i‑finanse/prawo‑planowania‑przestrzennego‑do‑zmiany,55004.html.
 • Roy A., The 21st‑Century Metropolis: New Geographies of Theory,„Regional Studies” 2009, Vol. 43, nr 6, [online] http://dx.doi.org/10.1080/00343400701809665.
 • Rybicki P., Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972.
 • Sassen S., Mortgage Capital and its Particularities: A New Frontier for Global Finance, „Journal of International Affairs” 2008, Vol. 62, nr 1.
 • Slater T., The Eviction of Critical Perspectives from Gentrification Research, „International Journal of Urban and Regional Research” 2006, Vol. 30, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1468‑2427.2006.00689.x.
 • Smith N., American Empire. Roosevelt’s Geographer and the Prelude to Globalization, Berkeley 2003, California Studies in Critical Human Geography, 9.
 • Smith N., The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City, London–New York 1996.
 • Smith N., Toward a Theory of Gentrification A Back to the City Movement by Capital, Not People, „Journal of the American Planning Association” 1979, Vol. 45, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01944367908977002.
 • Smith N., Uneven Development. Nature, Capital, and the Production of Space, Oxford 1991.
 • Staniszkis J., „Political Capitalism” in Poland, „East European Politics & Societies” 1990, Vol. 5, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1177/0888325491005001008.
 • Szelényi I., Cities under Socialism – and after, [w:] Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post‑Socialist Societies, red. G. D. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi, Oxford–Cambridge (Mass.) 1996.
 • Tilly Ch., Trust and Rule, New York 2005, Cambridge Studies in Comparative Politics.
 • Verdery K., What Was Socialism, and What Comes Next?, Princeton 1996, Princeton Studies in Culture/Power/History.
 • Wallis A., Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa 1979, Biblioteka Myśli Współczesnej.
 • Weesep J. van, Gentrification as a Research Frontier, „Progress in Human Geography” 1994, Vol. 18, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1177/030913259401800107.
 • Wybieralski M., Jak kultura zmieni Śródkę, „Gazeta Wyborcza” (Poznań) 2011, 27 V [online] http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,9681929,Jak_kultura_zmieni_Srodke.html, 10 I 2014.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-608c64dc-0110-45f2-8daa-03a4c09522f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.