PL EN


2014 | 62 |
Article title

Rec. Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, red. Rudolf Procházka

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
62
Physical description
Dates
issued
2014
Contributors
 • Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Dresler P., Humlová B., Macháček J., Rybníček M., Škojec J., Vrbová-Dvorská J. 2010. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace v Pohansku na Břeclavi. (W:) Z. Měřínský (red.), Zaměřeno na středověk: Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Brno, 112-128.
 • Dzieje Gdańska. E. Cieślak, C. Biernat, Gdańsk 1994.
 • Dzieje Gniezna. J. Topolski (red.). Warszawa 1965.
 • Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich. J. Wyrozumski. Kraków 1992.
 • Dzieje Poznania. Do roku 1793. J. Topolski (red.), Warszawa-Poznań 1988.
 • Głogów. Zarys monografii miasta. K. Matwijowski (red.). Wrocław-Głogów 1994.
 • Godłowski K. 2000. Z badań nad rozprzestrzenieniem się Słowian w V-VII w. (W:) tenże, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism. M. Parczewski (red.). Kraków, 107-166.
 • Hrubý V. 1961. Staroslovanské Brno. (W:) Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinam a vystavbé Brna. Brno, 130-148.
 • Měřínský Z. 1986. Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. Památky archeologické 77, 18-80.
 • Parczewski M. 2005. Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian. (W:) P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian. Kraków, 75-78.
 • Procházka R. 2000. Zrod středověkého města na příkladu Brna (k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech). (W:) M. Ježek, J. Klápště (red.), Brno a jeho region. Mediaevalia archeologica 2, Praha-Brno, 7-158.
 • Procházka R. 2009. Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno.
 • Staňa Č. 1960. Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně. Památky archeologické 51, 240-293.
 • Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu. K. Matwijowski (red.). Wrocław-Strzegom 1998.
 • Zapletalová D. 2006. Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace. Archeologické rozhledy 58, 758-771.
 • Zapletalová D. 2009. Starobrněnskie pravobřeží Svratky v raném steředověku. (W:) P. Dresler, Z. Měřínský (red.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sbornik příspěvků přednesných na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Archeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. Brno, 192-210.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-7138
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60952b60-68d1-47cb-9c35-63d5410975be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.