PL EN


2017 | 488 | 88-98
Article title

Preferencje podatkowe a rozwój IKZE w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy preferencje podatkowe mające zachęcać do oszczędzania na IKZE spełniają swoje zadanie. Obiektem badań był rynek IKZE w Polsce w latach 2012-2017. Zastosowano metodę badań nazywaną analizą danych zastanych lub wtórnych (desk research) oraz analizę literatury. Zaprezentowane dane dowodzą, że przedmiotowy rynek jest w Polsce słabo rozwinięty. Wskazują na to między innymi malejąca dynamika przyrostu kapitału zgromadzonego na IKZE, liczba aktywnych kont czy wreszcie niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej oszczędzających na IKZE. Z kolei liczba podatników korzystających z odliczenia wpłaty na IKZE od dochodu, czy też wykorzystanie limitu wpłat pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że stosowane preferencje podatkowe nie spełniają swojego zadania. Dodatkowo analiza danych pozwala przypuszczać, że znaczna część wśród oszczędzających na IKZE w stopniu niewystarczającym rozumie możliwości, jakie daje w tym zakresie prawo podatkowe.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60963f96-4756-4ceb-b52d-b7fa0c9fa2ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.