PL EN


Journal
2018 | 25 | 45-56
Article title

Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the system of Polish electoral administration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawą dnia 11 stycznia 2018 roku wprowadzono do obowiązującego Kodeksu wyborczego szereg istotnych zmian. Autor analizuje i ocenia te z nich, które dotyczą statusu i funkcjonowania administracji wyborczej, zwracając uwagę na zagrożenia, jakie niosą one dla oceny przeprowadzanych w Polsce wyborów jako demokratycznych.
EN
Many important changes in the Polish electoral code were introduced by the Act of law passed on the 11th January 2018. Author analyses and evaluates these of them which concern the status and functioning of the electoral administration, paying attention to the threats that they pose to the assessement of the elections in Poland as democratic ones.
Journal
Year
Volume
25
Pages
45-56
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sokala@umk.pl.
References
 • Buczkowski Jerzy. 1998. Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław. 2015. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Flis Jarosław. 2018. „Te zmiany zasługiwały na wetoˮ. Rzeczpospolita z dnia 17 stycznia.
 • Kolanko Michał. 2017. „Ruszają prace nad ordynacjąˮ. Rzeczpospolita z dnia 28 listopada.
 • Sokala Andrzej. 2014. „Kontrowersje wokół kształtu polskiej administracji wyborczejˮ. Studia Wyborcze 18.
 • Sokala Andrzej.2011. Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym. W Krzysztof Skotnicki (red). Kodeks wyborczy. Wstępna ocena. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sokala Andrzej. 2010. Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”.
 • Sokala Andrzej. 2009. „Wybory parlamentarne – czerwiec 1989 r.ˮ Przegląd Sejmowy3 (92).
 • Sokala Andrzej, Michalak Bartłomiej, Uziębło Piotr. 2013. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Uziębło Piotr. 2013. Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DZ. U. z 2018 r., poz. 130).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. O wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 67, poz. 398).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60997481-5caa-419d-bbcf-c092da2adc6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.