PL EN


2016 | Vol 1, No 2 (2016) - Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania | 8-23
Article title

Japońskie metody i techniki zarządzania oraz ich zastosowanie w polskim przedsiębiorstwie

Authors
Content
Title variants
EN
Methods and techniques of Japanese management and its use in a polish company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niebywały sukces Japonii w odbudowie gospodarki już w niecałe 30 lat po drugiej wojnie światowej, a także zaskakujące osiągnięcia japońskich firm, zwróciły uwagę Zachodu i zainspirowały kraje europejskie do wdrożenia metod i technik zarządzania, opracowanych w tym przez wiele lat odizolowanym kraju. Skutkiem owej izolacji było wykształcenie się charakterystycznej kultury narodowej, która dzisiaj przekłada się na kultury organizacyjne funkcjonujące w tamtejszych organizacjach. Celem artykułu jest poznanie specyfiki japońskiego podejścia do zarządzania oraz wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania japońskich metod w firmie na terenie Polski. Podczas badania dotyczącego zastosowania japońskich metod w polskiej firmie użyto trzech metod badawczych: obserwacji, ankiety oraz wywiadu szczegółowego.
EN
The unusual success of Japan in economic recovery in less than 30 years after World War II together with unexpected achievements of Japanese companies, attracted Western attention and inspired European countries to implement management methods and tools developed in this long isolated country. The consequence of the isolation was development of characteristic national culture, which nowadays affects organizational culture in Japanese companies. The aim of the article is to introduce specificity of Japanese management culture and to present results of scientific research about the use of Japanese management tools in a polish company. The research included three methods: observation, a questionnaire and an interview.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bembenek, B. (2008). Japońskie grupy keiretsu w świetle koncepcji kapitału społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (13 Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku), 315-327.
 • Berbeć, B., Ciećka, K., Czaja P. (2016). Wady i zalety badań ankietowych. Pozyskano z: https://ankiety.interaktywnie.com/poradnik-ankiety-online/wady-i-zalety-badan-ankietowych.html. Data dostępu: 24.06.2016.
 • Cameron, K. S., Quinn, R. E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Czekaj, J. (red.). (2008). Metody organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hutchins, D. (2014). Hoshin Kanri. Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Kopczewski, M., Pączek, B., Tobolski, M. (2012). Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Pozyskano z: http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf. Data dostępu: 24.06.2016.
 • Krasiński, M. (2012). Wybrane aspekty różnic kuturowych pomiędzy Polakami i Japończykami wpływające na zarządzanie filiami japońskich przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorstwo i Zarządzanie, 13(6), 93-107.
 • Kuc, B. R., Moczydłowska, J. M. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
 • Martyniak, Z. (2002). Nowe metody i koncepcje zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Michlowicz, E., Świątoniowski, A. (2011). Doskonalenie ciągłości przepływu metodą mapowania VSM. Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 15(2), 345-353.
 • Miętusiewicz, M. (red.). (2014). Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
 • Mleczowska, M., Wawak, S. (2016). Kaizen. Pozyskano z: https://ceopedia.org/index.php/Kaizen. Data dostępu: 24.06.2016.
 • Nizard, G. (1998). Metafory przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Obora, H. (2012). Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Olesińska, M. K. (2009). Zarządzanie przez motywację. Pozyskano z: http://www.biznesplany.biz/2009/10/zarzadzanie-przez-motywacje/. Data dostępu: 24.06.2016.
 • Piotrowska, M. (2011). Rozwój techniki Kaizen jako przykład wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w przedsiębiorstwie. Ekonomia i zarządzanie, 3(3), 92-102.
 • Rutana, A. (2017). Genchi genbutsu. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Genchi_Genbutsu. Data dostępu: 24.06.2016.
 • Rutana, A. (2017). Jidoka. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Jidoka. Data dostępu: 24.06.2016.
 • Sagi, S. (2015). „Ringi System” The Decision Making Process in Japanese Management Systems: An Overview. International Journal of Management and Humanities, 1(7), 10-11.
 • Sikorski, C. (2006). Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Socik, D. (2016). Keiretsu poziome. Pozyskano z: http://www.exporter.pl/zarzadzanie/management/japkeiretsu2.html. Data dostępu: 28.06.2016.
 • Sopińska, A. (2016). Kultura i tożsamość organizacji. Pozyskano z: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mT1vNIeYackJ:https://www.esgh.pl/niezbednik/plik.php%3Fid%3D27246379%26pid%3D1797+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl. Data dostępu: 28.06.2016.
 • Ścibisz, A., Ścibisz, J. (2013). Motywacja i style kierowania, jako wyznaczniki efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, 393-405.
 • Tyburcy, M. (2015). Obserwacja. Encyklopedia Zarządzania, Pozyskano z:, https://mfiles.pl/pl/index.php/Obserwacja. Data dostępu: 28.06.2016.
 • Wawak, S. (2016). Lean Management., Pozyskano z: https://ceopedia.org/index.php/Lean_management. Data dostępu: 28.06.2016.
 • Wawak, S. (2016). Total Quality Management. Pozyskano z: https://ceopedia.org/index.php/Total_Quality_Management. Data dostępu: 28.06.2016.
 • Wawak, S. (2016). Toyota production system. Pozyskano z: https://ceopedia.org/index.php/Toyota_production_system. Data dostępu: 28.06.2016.
 • Wolniak, R. (2012). Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakości. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Wolniak, R. (2013). Metody i narzędzia lean production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Zbiegień-Maciąg, L. (2002). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zimniewicz, K. (1999). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2481-3490
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-609c7113-02b7-43b6-8549-99ff7b0a0107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.