PL EN


2019 | 10 | 2 | 183-189
Article title

Robotyzacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem graficznych czujników wizyjnych w zadaniach edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Robotization of Production Processes Using Graphic Vision Sensors in Educational Exercise
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została praktyczna realizacja i analiza funkcjonowania zrobotyzowanego zestawu paletyzującego opartego na bazie czujnika wizyjnego SensoPartVisor V10-OB- -A1-W6, wspomagającego pracę ramienia robota przemysłowego Kawasaki RS03N. Zaprojektowano i zaimplementowano dedykowane oprogramowanie sterujące robotem przemysłowym z uwzględnieniem konfiguracji i graficznej optymalizacji parametrów wizyjnych sensora obrazowego. Zestrojony układ sterowania pozwala na automatyczne znajdowanie określonych obiektów 3D i kompletowanie ich według określonego algorytmu magazynowania. Ćwiczący studenci w laboratorium mogą zapoznać się z najnowszymi metodami projektowania systemów sterowania robotami przemysłowymi dla celów automatyzacji procesów produkcyjnych.
EN
The article presents the practical implementation and analysis of the functioning of a robotic palletizing set based on the SensoPart Visor V10-OB-A1-W6 vision sensor supporting the work of the Kawasaki RS03N industrial robot arm. Dedicated software for controlling an industrial robot has been designed and implemented taking into account the configuration and graphical optimization of vision parameters of the image sensor. The tuned control system allows you to automatically find specific 3D objects and complete them according to a specific storage algorithm. The practicing students in the laboratory can learn about the latest methods of designing industrial robots control systems for the purpose of automation of production processes. Keywords
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
183-189
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • Magister inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe „Trojan”, Polska
  • ORCID: 0000-0002-5782-0048, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno- -Przyrodniczy, Polska
References
  • Czabanowski, R. (2010). Sensory i systemy pomiarowe. Wrocław: Wyd. PWr.
  • Kontroler robotów Kawasaki Seria E – instrukcja użytkownika.
  • Reiner, J. (2013). Identyfikacja i modelowanie optyczne systemów wizyjnej kontroli jakości wytwarzania. Wrocław: Wyd. PWr.
  • Tadeusiewicz, R. (1992). Systemy wizyjne robotów przemysłowych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
  • Twaróg, B., Gomółka, Z., Kwiatkowski, B. (2014). Pomiary termowizyjne w systemach diagnostycznych. Edukacja – Technika – Informatyka, 5, 598–604.
  • Twaróg, B., Gomółka, Z., Żesławska, E. (2018). Time Analysis of Data Exchange in Distributed Control Systems Based on Wireless Network Model. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, 452, 333–342.
  • Twaróg, B., Gomółka, Z., Żesławska, E., Malska, W. (2017). Systemy wizyjne w nawigacji robotów mobilnych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A, 9(1), 258–271.
  • Visor V10-OB-A1-W6 – Visor User Manual.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60a04d23-ef8a-4488-99a1-41785b21a750
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.