PL EN


2018 | 11 | rb.ujw.pl/social
Article title

Some remarks on Enactments of Local Law in Matters Concerning the Protection of the Environment

Content
Title variants
PL
Kilka uwag o aktach prawa miejscowego w ochronie środowiska
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę analizy aktów prawa miejscowego jako prawnej formy działania administracji w ochronie środowiska. Autorzy zwracają uwagę na podstawy prawne stanowienia aktów prawa miejscowego, formy aktów oraz organy uprawnione do ich wydawania. Akty prawa miejscowego dają możliwość dostosowania prawa powszechnie obowiązującego do szczególnych i co ważne często zmiennych warunków lokalnych, co nie pozostaje bez znaczenia szczególnie dla ochrony środowiska.
EN
The paper is an attempt to analyse enactments of local law as a legal form of administrative activity in the field of protection of the environment. The author points to the legal basis for issuing enactments of local law, the forms of these enactments, and the bodies authorised to issue them. Enactments of local law provide the possibility of adapting the universally binding law to particular and, importantly, often changing local conditions, which is essential for the protection of the environment.
Year
Issue
11
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60a65714-9d44-4892-920f-865ca0907fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.