PL EN


2017 | 8 (811) | 94-104
Article title

Ocena innowacyjności wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego przetwórstwa szkła X

Title variants
Rating innovation production company X
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu wyjaśniono pojęcie innowacji oraz dokonano charakterystyki wybranego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją szkła w kierunku oceny jego innowacyjności. Wykonano losowanie próby stosując generator liczb pseudo losowych programu Excel. Do określenia charakteru losowego próby zastosowano test serii losowości próby, gdzie weryfikowano hipotezę zerową w postaci: H0: - próba ma charakter losowy ,wobec hipotezy alternatywnej: H1: - próba nie ma charakteru losowego. W wyniku testowania na poziomie istotności α=0,05 brak było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, że próba ma charakter losowy (p>0,05), zatem można było przyjąć założenie o losowości próby. Do oceny tychże założeń zastosowano kwestionariusz ankiety. W aspekcie podjęcia właściwej analizy oceniono znajomość pojęcia innowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym celem uzyskania pewności, co do wyników analizy oraz w sytuacji potrzeby wprowadzenia dodatkowych badań w charakterze wywiadów bezpośrednich. W całej organizacji innowacją jest nowy produkt z czym zgadzają się zarówno zarządcy (osoby pełniące funkcje menadżerskie) oraz pracownicy ( osoby pełniące funkcje szeregowe), czy też produkt wyprodukowany nową technologią. Również wszyscy uczestnicy przedsiębiorstwa produkcyjnego: zarówno pracownicy, jak i zarządzający są przygotowani na wprowadzenie innowacji, jak i również uważają, że taka potrzeba konieczności jej wdrożenia jest zasadna. Stopień wdrożenia unowocześnienia technologicznego w ciągu ostatnich 5 lat jest w większości średni, chociaż mniej niż połowa twierdzi, że jest wysoki. Najczęstszymi zmianami mającymi charakter z innowacjami to zmiany o charakterze procesowym, marketingowym i technicznym, a ich ocena wprowadzonych zmian jest uznawana, jako średnia. Następstwem tychże wprowadzonych zmian o charakterze innowacyjnym jest poprawa stanu technologicznego, działania organizacji, zwiększenia konkurencyjności oraz poprawa kondycji finansowej. Przedsiębiorstwo produkcyjne X na podstawie przeprowadzonego badania jest uważane jako innowacyjne. Na obecną chwilę w niewielkim stopniu wprowadziła Innowacje produktowe. Aby organizacja w dalszych działaniach innowacyjnych odnosiła sukcesy być może będzie potrzebna konieczność wdrożenia innowacji produktowych w aspekcie prowadzenia bardziej restrykcyjnych działań
EN
In the final development of the concept of innovation and the implementation of innovative management solutions. Run random number pseudometric calculations in Excel. To determine the nature of a random random test, where it verifies the null hypothesis in the form: H0: - the sample is random, with the alternative hypothesis: H1: - the sample is not random. As a result of testing at significance level α = 0.05 there is no basis for rejecting the null hypothesis that the sample is random (p> 0.05), assuming that it is randomized. To assess these assumptions of application questionnaire survey. In terms of giving proper interpretations of the notion of innovation In the enterprise producing the assurance of dumping. If you need to read results in a direct appearance. Compared to products manufactured with new technology, people involved in managerial and employee functions (who perform serial functions) Also all employees: how are we working and managing, are we prepared for innovation, and really do need to implement it? . The level of technological upgrading implementation in the past 5 years compared to the previous period is less than half that will prove to be high. The most common changes are changes characteristic to technological changes, and their evaluated changes are considered as average. Below we present innovative technologies, organizational activities, performance and fitness. Production company „X” is an innovative approach. At the present moment in a small offer Product innovations. In order to organize in further innovative activities, it may be necessary, perhaps, to implement innovative products in the context of more restrictive measures.
Contributors
  • mgr Henryk Wojtaszek, doktorant Politechniki Częstochowskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60ac229c-c919-4383-aecd-27d384ea4b07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.