PL EN


2013 | 3(41) | 49-60
Article title

Polskie zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Federacji Rosyjskiej

Content
Title variants
EN
Polish foreign direct investment in the Russian Federation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W XXI wieku polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej zyskują coraz większą popularność. Może to wynikać z tego, że państwo rosyjskie posiada wiele surowców naturalnych na swoim terytorium, co powoduje, że dla wielu państw, w tym i Polski, po upadku ZSRR stało się ono atrakcyjnym partnerem biznesowym. W przypadku naszego kraju wyspecjalizowaliśmy się w inwestycjach w takich dziedzinach jak: handel i usługi, nieruchomości, przemysł przetwórczy. Przedsiębiorstwa z polskim kapitałem na terenie Federacji Rosyjskiej można znaleźć od Kaliningradu po Irkuck. Obu państwom zależało i nadal zależy na dalszej współpracy, czego dowodem są liczne umowy zawarte pod koniec XX wieku jak i zawierane obecnie.
EN
In the twenty-first century Polish direct foreign investment in the Russian Federation are becoming increasingly popular. This may be due to the fact that the Russian state has a lot of natural resources in their territory, which means that for many countries, including the Polish, after the collapse of the Soviet Union it has become an attractive business partner. In the case of our country specialized in investment in areas such as trade and services, real estate, manufacturing industry. Companies with Polish capital in the Russian Federation can be found from Irkutsk to Kaliningrad. Both countries depended and still depends on futher cooperation, as evidenced by a numer of agreements concluded at the end of the twentieth century and today.
Contributors
References
  • Nowochatko – Kowalczyk I., Z Rosji odpływa kapitał. W tym roku ok. 80 mld dolarów, http://www.dziennikwschodni.plOciepka M., Sytuacja MSP w Rosji, WPHI, 2012.Stępień – Kuczyńska A., Słowikowski M., Polska – Rosja, stosunki gospodarcze 2000 – 2020, Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna, Warszawa, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60b3e85a-732c-467e-8315-909a853e95bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.