PL EN


Journal
2013 | 43 | 11-18
Article title

Powstanie styczniowe w pieśni. Boże coś Polskę, Jeszcze Polska nie zginęła i nowe, tyrtejskie pieśni styczniowego zrywu narodowowyzwoleńczego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The January Uprising (1863) in song. Boże coś Polskę, Dąbrowski’s Mazurka and new patriotic songs of the January insurrection
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The religious and patriotic Polish song Boże coś Polskę [O God who surrounded Poland for so many centuries with splendour of power and glory] was created in 1816 honour Tsar Alexander I (since 1815 the King of the Congress Kingdom of Poland) whose policy towards his Polish subjects was perceived as benign at the time. The author of the lyrics was the well-known poet Alojzy Felinski, whereas the melody was composed by Jan Nepomucen Kaszewski by the commission of the Grand Duke Constantine Pavlovich, the Tsar’s brother and the commander-in-chief of the Polish Army. Kaszewski’s melody did achieve popularity and was soon replaced by the melody of an earlier religious song (the one performed till now). However, in the years 1860-1862 immediately preceding the January Uprising, Boże coś Polskę became the unofficial Polish national anthem, sung during numerous patriotic manifestations against the partitioners. During the insurrection it was joined by new, more vivid songs based on marching melodies or dance tunes as well as Mazurek Dąbrowskiego with different versions of the lyrics.
Journal
Year
Issue
43
Pages
11-18
Physical description
Contributors
References
 • Chmara-Żaczkiewicz B., Tarnowski Władysław, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 11, Kraków 2009, s. 36.
 • Byleś Polsko wolną była. Zbiór pieśni i piosenek z melodiami śpiewanych od czasów najdawniejszych po lata ostatnie do użytku domowego podanych komentarzami historycznymi opatrzonych, oprac. J. Czerwiński, W. Zatorski [pseud. W. P. Turka i A. Rolińskiego], wyd. nowe, uzup. i opatrzone przyp. źródł., Kraków 1988.
 • Kański J., Mierzwiński Władysław, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska, t. 6, Kraków 2000, s. 256.
 • Mioduszewski M., Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami, Kraków 1838.
 • Nadolski A., Z szablą na Moskala. Barbara Czarnowska (1810-1891) – żołnierz Powstania Listopadowego, Warszawa 2011, s. 147-166.
 • Pieśni i piosneczki narodowe z fortepianem, wyd. K. Reyzner, Poznań 1829.
 • Sowiński W., Chants de la resolution polonaise du 29 Novembre 1830 Polonais et Français, Paris 1831.
 • Świerczek W., Śpiewniczek młodzieży polskiej, z. 1-3, Kraków 1917.
 • Tomaszewski M., Chopin. Człowiek. Dzieło. Rezonans, Kraków 2005.
 • Warzykowska-Wierciochowa D., Podsiad A., „Boże coś Polskę”. Monografia historyczno-literacka
 • i muzyczna, Warszawa 1999.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego, Warszawa 1982.
 • Wittlin T., Szabla i koń. Gawęda o Wieniawie, Londyn 1996.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60b6df92-6145-434a-93c8-6646d363a42d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.