Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 6: Językoznawstwo | 303-315

Article title

Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku

Title variants

EN
From Language-Games to Rebellion Against Tradition in the Polish Poetry of the 20th Century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę opisu kilku mechanizmów stylistycznych odpowiadających za tworzenie gier językowych w wybranych utworach Juliana Tuwima, Stanisława Młodożeńca, Marii Cyranowicz, Tadeusza Różewicza i Ryszarda Krynickiego. Uwzględniono też zjawiska związane z naruszeniem tradycyjnych poetyckich wzorców w polskiej liryce XX wieku.
EN
In the article an attempt is made to describe a few stylistic mechanisms responsible for creating language-games in selected poems by Julian Tuwim, Stanisław Młodożeniec, Maria Cyranowicz, Tadeusz Różewicz and Ryszard Krynicki. Also the phenomena are considered that are connected with infringing traditional poetic patterns in Polish lyric poetry of the 20th century.

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Anusiewicz J.: Lingwistyka kulturowa: zarys problematyki, Wrocław 1994.
 • Brückner A.: Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 1974.
 • Chrzanowska-Kluczewska E.: „Gry językowe” w teoriach naukowych, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997, s. 9-16
 • Jędrzejko E.: Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997, s. 65-76.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.: Słownik języka polskiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
 • Kurkowska H., Skorupka S.: Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
 • Linde S.: Słownik języka polskiego, Lwów 1857.
 • Miczka T.: Rzeczywistość wirtualna jako postmodernistyczna gra. O niektórych aspektach teleobecności, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997, s. 17-40.
 • Pajdzińska A.: Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska i R. Tokarski, Lublin 2001, s. 247-260.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1966-.
 • Sokólska U.: Niedopowiedzenie i wieloznaczność jako element strategiczny poetyckiej gry językowej w polskiej poezji przełomu wieków, „Poradnik Językowy” 2013, z. 5, s. 18-28.
 • Sokólska U.: Środki stylistyczne a kondensowanie treści w tekście artystycznym, w: Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, red. W. Żarski, Wrocław 2013, s. 207-224.
 • Tokarski R.: Typy racjonalności w językowym obrazie świata, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska i R. Tokarski, Lublin 2001, s. 231-245.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-60c1df30-6fc5-43db-9b1c-2da843032d7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.