PL EN


2013 | 174 | 223-235
Article title

Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów

Content
Title variants
EN
Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the global financial markets companies are facing the growing role of institutional investors and higher activity of individual investors. Interim reports are the primary source of information about the activities of listed companies and their performance results. This paper will discuss the nature and scope of information presented in the quarterly reports, semi-annual and annual reports. New trends in periodic reporting by public companies arising from investors' expectations will be presented. Interim reports should not only present reliable financial data, but also non-financial information that will enable investors to perform a full analysis of current activities and potential of a given company.
Year
Volume
174
Pages
223-235
Physical description
Contributors
References
  • E.M. Wrońska: Asymetria informacyjna. Potrzeba i znaczenie budowania relacji z inwestorami w procesie tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 262, UŁ, Łódź 2012, s. 116.
  • D. Dziawgo: Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 67.
  • K. Postrach: Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych. W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego. Red. S. Rudolf. UŁ, Łódź 2004, s. 229.
  • J. Krasodomska: Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS. W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej. Red. B. Micherda. Difin, Warszawa 2012, s. 68.
  • G.K. Świderska: Raport roczny jako źródło informacji dla inwestorów. Skrypt Management Accounting Consulting, Warszawa 2005, s. 8.
  • L. Dziawgo: Bankowość komercyjna wobec problemu zrównoważonego rozwoju. W: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Red. D. Kiełczowski. WSE, Białystok 2009, s. 301.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60c25938-5321-4cf5-b94e-9b6f39fb0e87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.