PL EN


2018 | 31 | 191-210
Article title

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 w polskich podręcznikach do historii wydawanych w latach 1944–1989

Content
Title variants
EN
The Restoration of Polish Independence in 1918 in History Textbooks Published Between 1944–1989
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim – to determine how the presentation included in textbooks about the fight for freedom carried out by Poles during the First World War and regaining of independence in 1918 was used to form historical awareness in 1944–1989, while Poland existed as an undemocratic state; method – critical analysis of the content of history textbooks published in the years 1944–1989; results – conducted analysis of the content of textbooks allowed to determine what image of Poles fighting for independence during the First World War and Poland’s regaining of independence in 1918 was presented to students at school and to show its variability and also how those problematic aspects were conducted in political and ideological propaganda.
Contributors
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Rypel A., Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010, Bydgoszcz 2012.
 • Rulka J., Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991.
 • Kosiorek M., Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Kraków 2007.
 • Bober S., Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin 2011.
 • Brynkus J., Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944–1989), Kraków 2013; M. Czyżewski, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 2005.
 • Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945–2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010.
 • Grzybowski R., Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór studiów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u, Toruń 2014.
 • Gulczyńska J., Przemiany w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym w Polsce w latach 1944–1989, Poznań 2013.
 • Hoszowska M., Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956, Rzeszów 2002.
 • Kryńska E., Mauersberg S., Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–1956, Białystok 2003.
 • Lewandowski C., Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce i szkołach wyższych, Wrocław 1993.
 • Mazur Z., Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945–1989, Poznań 1995.
 • Mielczarek F., Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945–1956, Opole 1997.
 • Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944–1955, red. ks. E. Walewander, Lublin 2002.
 • Osiński Z., Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989, Toruń 2006.
 • Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945–1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2004.
 • Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2009.
 • Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, red. M. Kula, Warszawa 2001.
 • Ryba M., Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956, Lublin 2006.
 • Wojdon J., Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej 1944–1989, Toruń 2001.
 • Wołoszyn J.W., Szkoła jako instrument politycznej legitymizacji władzy partii komunistycznej w Polsce (1944–1989), Lublin 2015.
 • Jakubowska B., Szkolna wizja dziejów narodowych i powszechnych w Polsce 1948–50, „Wiadomości Historyczne” 1989, nr 2.
 • Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60c75da4-dba6-458d-854c-d199d5d077e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.