PL EN


2000 | 4(4) | 133-151
Article title

Świadomość ekologiczna górali podhalańskich a ich postawy wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Negatywny stosunek do obszarów chronionych jest, zdaniem niektórych autorów, spowodowany niskim poziomem świadomości ekologicznej. Taka teza znajduje potwierdzenie na Podhalu, ale czynnik ten nie jest jedynym kształtującym stosunek górali do TPN. Ich negatywne nastawienie do tej instytucji jest następstwem okoliczności, w jakich park powstawał – często kosztem ziemi wywłaszczanej tutejszej ludności. Świadomość ekologiczna mieszkańców regionu jest niższa niż turystów, a nastawienie tych pierwszych do TPN – bardziej negatywne. Zróżnicowanie występuje w ramach powiatu tatrzańskiego. Najbardziej świadomi są mieszkańcy Zakopanego i Białego Dunajca, a stosunek do TPN jest tu najbardziej pozytywny. Odmienne postawy reprezentują mieszkańcy gminy Kościelisko.
Keywords
Contributors
References
 • Forowicz K., 1999, „Dobro ogólnonarodowe”, Rzeczpospolita z 5 października.
 • Gąsecki J.K., 1997, „Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce”, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, nr 3. „Górale u premiera”, 1999, Tygodnik Podhalański, nr 11.
 • Grabowki T., Marmuszewski S., 1985, „Świadomość ekologiczna górali i ich postawy wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego”, Studia Socjologiczne, nr 1 (96).
 • Groblewski K., Olczyk E., 1999, „Zwracać, nie zwracać”, Rzeczpospolita z 7 października.
 • Grocholski M., 1998, „Wojna w Chochołowskiej”, Tygodnik Podhalański, nr 38.
 • Kasprzak K., Raszka B., 1995, „Problemy lokalne gmin w parkach narodowych”, Chrońmy Przyrodę Ojczystą.
 • Kuraś B., 1999 , „Zgoda pod Tatrami?”, Gazeta Wyborcza. Gazeta w Krakowie z 1 stycznia.
 • Łazarkiewicz C., 1998, „Po pierwsze honor, po drugie dutki”, Magazyn Gazety Wyborczej z 31 grudnia.
 • Mielnicka B., 1992, „Problemy turystyczne górskich parków narodowych”, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 35.
 • Mirek Z., 1996, „Idea Tatrzańskiego Parku Narodowego – ochrona i udostępnianie” (w:) Z. Mirek (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków–Zakopane.
 • Mirowski W., 1996, „Świadomość ekologiczna a ekorozwój”, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 3.
 • Myczkowski Z., Flach J., 1998, „Wartości kulturowe Tatr”, Tygodnik Podhalański, nr 2.
 • Paryska Z., Paryski W., 1995, Wielka encyklopedia tatrzańska, Zakopane.
 • Protokół z negocjacji prowadzonych pomiędzy przedstawicielami Samorządu Terytorialnego, przedstawicielami Wspólnoty Ośmiu Wsi Uprawnionych z siedzibą w Witowie z Ministrem Środowiska (www.cyf-kr.edu.pl/tpn).
 • Radecki W., 1996, „Plany ochrony parków narodowych i ich znaczenie dla miejscowego planowania przestrzennego. Podstawowe zagadnienia prawne”, Człowiek i Środowisko, nr 4(20), Warszawa.
 • Rafiński M., 1992, „O dwóch formach świadomości ekologicznej”, Idee ekologiczne, seria: Szkice, t. 1.
 • Sadecki J., 1999a, „Dwie opłaty”, Rzeczpospolita z 6 kwietnia.
 • Sadecki J., 1999b, „Znów jeden bilet do Chochołowskiej”, Rzeczpospolita z 22 maja.
 • Sołdra-Gwiżdż T., Ruszczewska W., 1995, „Świadomość ekologiczna młodzieży”, Ekonomia i środowisko, nr 1(6).
 • Synteza Planu Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, 1999, Zakopane (materiał niepublikowany).
 • Tatrzański Park Narodowy (www.cyf-kr.edu.pl/tpn).
 • Zajadacz A., 1998, „Świadomość i postawa ekologiczna mieszkańców Zielonej Góry”, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A: Geografia fizyczna, t. 49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60cf6148-78e4-4334-b679-5411cb958aba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.