PL EN


2015 | 232 | 72-80
Article title

Ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji zbiornika retencyjnego Wilkówka

Content
Title variants
EN
Evaluation of economic efficiency of exploitation water reservoirs complex Wilkówka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem pracy była ocena efektywności ekonomicznej zbiornika Wilkówka zlokalizowanego w gminie Wilkowice na terenie województwa śląskiego. Przeprowadzono analizę efektywności ekonomicznej inwestycji. Zastosowano metodę AKK (CBA), która składała się z identyfikacji i waloryzacji efektów ekonomicznych związanych z budową i eksploatacją zbiornika. Korzystając z prostych wskaźników, takich jak: czas i okres zwrotu inwestycji oraz wskaźników dyskontowych NPV, wyznaczono efektywność ekonomiczną. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie tylko wtedy, jeżeli rozważa się wszystkie efekty generowane przez zbiornik. Należy mieć na uwadze, że obiekty infrastrukturalne cechują się długowiecznością, więc wyliczony długi okres zwrotu, 27 lat, jest akceptowalny. Pracę zakończono wnioskami.
EN
The main objective of this article is evaluation of effectiveness of small water reservoir Wilkówka. The main subject of study was man-made small water reservoir located in Silesia region. Based on this study, analysis of economic efficiency was made. The cost benefit analysis (CBA) was used, relaying on identification and evaluation of economic effects related with exploitation of this water reservoir Wilkówka. Economical effectiveness was calculated based on time and rate of return as well as NPV indicator.
Year
Volume
232
Pages
72-80
Physical description
Contributors
References
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik (Fundusz Strukturalny – EFRR, Fundusz Spójności i ISPA), dokument opracowany przez: Jednostkę ds. Ewaluacji Dyrekcja Generalna – Polityka Regionalna, Komisja Europejska.
 • Biel B. (2004), Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Zapora i zbiornik retencyjny potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie, STAAND sp. z o.o., Kraków, materiały niepublikowane.
 • Decyzja 2107/RR/2007 Marszałka Województwa Śląskiego Nr 61414-UM5200013/07 z dnia 10.08.2007.
 • Decyzja 4352/TW/2008 Marszałka Województwa Śląskiego UM12-6905-UM1200006/09 z dnia 28.12.2009. Decyzja 725/TW/2013 Marszałka Województwa Śląskiego UM12-6905-UM1200006/09 z dnia 27.03.2013.
 • Halama A. (2011), Ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji małych zbiorników retencyjnych [w:] B. Kos (red.), Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 89.
 • Halama A. (2012), Ocena efektywności ekonomicznej zbiornika retencyjnego „Słupsko” [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 136. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. nr 121, poz. 1138.
 • Więzik B. (2012), Mała retencja jako efektywna forma poprawy gwarancji zaopatrzenia w wodę, „Technologia Wody”, nr 1.
 • Więzik B., Wątroba R., Biel B., (2004a) Operat wodnoprawny – Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie, STAAND sp. z o.o. Kraków, materiały niepublikowane.
 • Więzik B., Wątroba R., Biel B. (2004b), Operat wodnoprawny – Aneks: Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie, STAAND sp. z o.o., Kraków, materiały niepublikowane.
 • [www 1] Rocznik statystyczny województw 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl (dostęp: 17.07.2014).
 • [www 2] Pożary lasu w Polsce w roku 2004 – analiza, Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, http://www.ibles.waw.pl/index_p.html (dostęp: 17.07.2014).
 • [www 3] Analiza ekonomiczna funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej lasu z podziałem na zadania obligatoryjne i dodatkowe (zalecenia dla praktyki leśnej), Warszawa 2005, http://www.ibles.waw.pl/index_p.html, (dostęp: 17.07.2014).
 • [www 4] http://www.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-przeciwpozarowa#.U8jY-2eKA6Y (dostęp: 17.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60dbd4c6-f722-4aa3-af60-c8df8b21ec28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.