Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 144-160

Article title

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie

Authors

Content

Title variants

HR
„Dati prikladnu riječ” — stvari, svijet Ryszarda Kapuścińskog u prijevodu
EN
„To give the proper word” — to thing, the world of Ryszard Kapuściński in translation

Languages of publication

PL

Abstracts

HR
Unikatni epski tekstovi Kapuścińskog prikazuju njegov individualni stil koji je velik izazov za sve prevoditelje. Taj članak predstavlja neke od prevodilačkih rješenja u prevodima „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskog: srpskom „Putovanja s Herodotom” Biserke Rajčić i engleskom „Travels with Herodotus” Klare Główczewske. Analiza odnosi se prije svega na leksičku razinu teksta i metaforička značenja izabranih fraza.
EN
The unique epic stories written by Kapuściński show his individual style which is the great challenge for all translators. This article represents some of the translation solutions in two translations of the Polish reportage "Podróże z Herodotem" by Ryszard Kapuściński: the Serbian one "Putovanja s Herodotom" by Biserka Rajčić and the English one "Travels with Herodotus" by Klara Główczewska. The analysis is connected mostly with the lexical layer and the metaphorical meaning of chosen phrases.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

144-160

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

author
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

References

 • Bartmiński, Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 • Chrześcijaństwo. Święci. Zakony. Sanktuaria. Encyklopedia. Warszawa: 2007.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. Kazimierz Polański. Wrocław—Warszawa—Kraków: PWN, 1993.
 • Encyklopedia katolicka. T. 5. Red. L. Bieńkowski, P. Hemperek, S. Kamiński i in. Lublin: 1989.
 • Etkind, Alexander. „Post-Soviet Hauntology: Cultural Memory of Soviet Terror.” Constellations 16.1 (2009): 182—200.
 • Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel. Warszawa: PWN, 1984.
 • Hall, Edward T. Poza kulturą. Tłum. Elżbieta Goździak. Warszawa: PWN, 2001.
 • Hejwowski, Krzysztof. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN, 2009.
 • Kilkewicz, Andrzej. „Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata.” Język. Komunikacja. Wiedza. Mińsk: Prawo i ekonomika, 2006.
 • Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994.
 • Šurmin, Đuro. Povjest književnosti hrvatske i srpske. Zagreb: 1898.
 • Tabakowska, Elżbieta. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Tłum. Agnieszka Pokąska. Kraków: Universitas, 2001.
 • Tworuschka, Monika, Udo Tworuschka. Religie świata. Tłum. Michał Dobrzański. T. 5: Hinduizm. Warszawa: Agora, 2009.
 • Ustrój Ateńczyków. Tłum. Artur Rodziewicz. Rodziewicz, Artur: „Ustrój Ateńczyków i jego nieznany autor.” Meander 61 (2006): 204—207.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-60dc30d1-222a-4933-b57b-26bea4e3a766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.