PL EN


2015 | 3(26) | 271-287
Article title

Whistleblowing w przedsiębiorstwie – czy jest potrzebny?

Authors
Content
Title variants
EN
Whistleblowing in the enterprise – whether it is needed?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Th e article presents information on people reporting irregularities in enterprises and institutions and government agencies. Th e issue of whistleblowing, which very oft en is called to term, it is very diffi cult and socially complex because our society is not yet at the stage of acceptance of this type of behavior. We accept the fi ght against crime by the police, we agree with the need to punish criminals. However, you are not sure whether we want to inform you about the crimes. Th e problem concerns the human mentality but very important is the law and the procedures involved. Today, unfortunately, provide information about a crime connected with the problem of lack of protection of such people, courageous people. Th is article will address the information gathered by the Foundation Stefan Batory, which conducted a series of studies in the fi eld of reporting irregularities. In addition, it will be analyzed the legal situation of such persons on the basis of Polish legislator. Th is analysis will be based on the provisions of the UN Convention against Corruption, which was adopted by the United Nations General Assembly on 31 October 2003. Th e result of the analysis will show the conditions that must be met in order to secure transmission of information on irregularities in the Polish realities and social system.
PL
Artykuł przedstawia informacje na temat osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwach i instytucjach samorządowych i rządowych. Problematyka informowania o nieprawidłowościach, które bardzo często nazywane jest donoszeniem, jest bardzo trudna i społecznie złożona, ponieważ nasze społeczeństwo nie jest jeszcze na etapie akceptacji tego typu zachowań. Akceptujemy zwalczanie przestępczości przez odpowiednie służby, zgadzamy się z potrzebą bezwzględnego karania przestępców, ale jeżeli osobiście mamy się przyczynić do ujawnienia przestępstwa, to wtedy nie jesteśmy już tak zdecydowani (Chodak, 2013). Problem nie dotyczy wyłącznie mentalności ludzkiej. Bardzo ważne jest skuteczne prawo i jego egzekwowanie oraz ochrona osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach. W artykule wykorzystane zostaną informacje zgromadzone przez Fundację im. Stefana Batorego, która przeprowadziła szereg badań w zakresie osób, zgłaszających nieprawidłowości. Dodatkowo zostanie przeanalizowana sytuacja prawna takich osób na gruncie prawodawca polskiego. Analiza ta zostanie oparta o zapisy Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 października 2003 roku. Wynikiem analizy będzie przedstawienie warunków, jakie muszą być spełnione w celu bezpiecznego przekazywania informacji o nieprawidłowościach w polskich realiach systemowych i społecznych.
Year
Issue
Pages
271-287
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Chodak Paweł, (2012) Korupcja w Polsce rzeczywista skala zjawiska Journal of Modern Science 4/15/2012, Wydawnictwo WSGE, Józefów ISSN 1734-2032
 • Chodak Paweł, (2013) Zgoda społeczeństwa na niewielkie przestępstwa korupcyjne Journal of Modern Science 3/18/2013, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013 ISSN 1734-2032
 • Chodak Paweł, Korupcja w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Antykorupcyjny CBA, Warszawa 2013. ISBN 2083-7127.
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 października 2003 roku.
 • Sitek Paweł, Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa, WSGE Józefów 2013. ISBN 978-83-62753-33-8.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 • Wojciechowska-Nowak Anna, Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowinguFundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008.
 • Wojciechowska-Nowak Anna, Ochrna Sygnalistów w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Program Prawa i Instytucji Demokratycznych.
 • Zawisza Jerzy, (2013) Korupcja narzędziem przestępstw we współczesnym świecie, Journal of Modern Science 4/19/2013, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013 ISSN 1734-2032
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60def9a1-f52d-41b1-ac44-f2f3646e21fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.