PL EN


2007 | 3 | 75-98
Article title

Serbska Jerozolima. Kontrowersje wokół problemu Kosowa

Content
Title variants
EN
The Serbian Jerusalem. Disputes over the Kosovo problem
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Serbian province of Kosovo, which has been under United Nations administration since 1999, remains a difficult, bust still up-to-date task in international politics. The article focuses on the rights represented by both (Serbian and Albanian) parties trying to indicate greatly convoluted character of the issue. A historical overview, which is necessary to explain contemporary situation, has been also briefly presented. Moreover, the paper gives a careful consideration of the effects of the hitherto results of the international involvement and tries to reflect on possible scenarios and their consequences for the province and the whole Balkan region.
Keywords
Year
Volume
3
Pages
75-98
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
References
 • Balcer A., Albańska kwestia narodowa [w:] Konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, Prace OSW, Wrzesień 2002.
 • Balcer A., Kosowo, czas na decyzje, „Gazeta Wyborcza”, 22.01.2006.
 • Bataković D., Kosovo-Metohija: Origins of a conflict and possible solutions, http://www.balkan-archive.org.yu/politics/kosovo/papers/DB-kosovo1.html.
 • Broussard P., Kosovo: L'angoisse serbe , „L’EXPRESSE”, 27.02.2006.
 • Brusie M., Kosovo [w:] W. Weidenfeld (red.), Die Staatenwelt Europas, Bonn 2004; s. 337, por. także: http://www.unmikonline.org/intro.htm; E. Hasani, Reviewing the International Administration of Kosovo [w:] From Peace Making to Self Sustaining Peace - International Presence in South East Europe at a Crossroads, Publikationen des BMLV, 05.2004.
 • Buchenau K., Orthodoxie und Katholizismus in Jugoslawien 1945-1991. Ein serbisch-kroatischer Vergleich, Wiesbaden 2004, s. 44; Zob. też: V. Ćorović, Velika seoba Srba u Austriju [w:] V Ćorović, Istorija srpskog naroda, Belgrad 1997.
 • Cox J.. The history of Serbia, London 2002.
 • Federal Republic of Yugoslavia. A week of terror in Drenica. Humanitarian Law Violations in Kosovo, http://www.hrw.org/reports/1999/kosovo/.
 • Feichtinger W., Der bewaffnete Konflikt im Kosovo - Eine militäranalytische Betrachtung [w:] Konfliktentwicklung auf dem südlichen Balkan I, Publikationen des BMLV, 04.1999.
 • Giza A., K. Filipow, Wojny bałkańskie 1912-1913 roku: aspekty polityczne i militarne: początki niewoli Bułgarów w Macedonii Egejskiej i Wardarskiej, Białystok 2002.
 • Kaźmierska A., Serbskie średniowieczne monastery w Kosowie, „Slawistyka Łódzka”, nr 2/2004, http://slawistykalodzka.sns.pl/Numer2/Recenzje/MonSerb_pl.htm.
 • Kobeszko Ł., Centralne obchody Vidovdanu w klasztorze Graczanica (Kosowo), Prawosławny serwis internetowy, http://www.cerkiew.pl/news.php?id=4673.
 • Kosovo refugees getting ready to pick up the pieces, 11.06.1999, http://www.cnn.com/SPECIALS/1998/10/kosovo/stories/whats.next.
 • Kosowo pozostanie w rękach ONZ, „Gazeta Wyborcza”, 31.10.2006.
 • Lozo T., Balkan roulette, Red Pepper archive, http://www.redpepper.org.uk/intarch/xkosovo1.html.
 • Lutovac Z., The Right to Self-determination: The Collapse of the SFR of Yugoslavia and the Status of Kosovo [w:] Maßnahmen zur internationalen Friedenssicherung, Publikationen des BMLV, 09.1998.
 • Memorandum of the Serbian Academy of Science and Arts: Answers to Criticism, http://www.balkan-archive.org.yu/kosta/memorandum/contents.html.
 • Milošević M., Ustavni referendum: Crvena Crta na 3.318.957, „Vreme”, 26.10.2006.
 • Niklewicz K., Unia karze Belgrad za gen. Mladicia. Integracja Serbii z UE zamrożona, „Gazeta Wyborcza”, 4 maja 2006.
 • Nikolić M., The tragedy of Yugoslavia, Baden-Baden 2003.
 • Rubin A., Serbia, Kosovo Leaders Meet, Remain Split on Independence, “Los Angeles Times”, 25.07.2006.
 • Ryszkowski A., Czym jest dla Serbów Kosowe Pole? [w:] A. Dziewulska (red.), Współczesne wojna: odsłony, Warszawa 2006.
 • Serbowie chcą Kosowa, „Gazeta Wyborcza”, 30.10.2006.
 • Smela E., Jefimija jako wybitna przedstawicielka serbskiej literatury średniowiecznej, „Slawistyka Łódzka”, nr 3/2005, http://slawistykalodzka.sns.pl/Numer3/index1.htm; J. Deretić, Kratka istorija srpske književnosti, www.rastko.org.yu/knjizevnost/jderetic_knjiz/jderetic-knjiz_05.html.
 • Theile C., Überwiegend ruhig, aber nicht stabil, „Das Parlament”, 23.05.2005.
 • Traynor I., Serbs at low ebb as they mark loss to Turks, “The Guardian”, 28.07.2006.
 • Tröbst S., “Groß-Kosovo!” [w:] Jahrbuch für internationale Sicherheitspolitik 2001, Publikationen BMLV, 12.2001.
 • Verfassung in Serbien angenommen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 19.10.2006.
 • Vujacic V., Serbian Nationalism, Slobodan Milosevic and the origins of the Yugoslav war, http://www.balkan-archive.org.yu/politics/papers/history/vujacic.html.
 • Warszawski D., Weimar w Belgradzie, „Gazeta Wyborcza”, 25.10.2006.
 • Wilkanowicz S., Źródła dramatu – wyzwania przyszłości, Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim, [w:] S. Wilkanowicz, J. Piekło (red.), Węzeł Bałkański, Kraków 1999.
 • Zawadzki M., Kosowska Mitrovica – straszne miejsce na ziemi, „Gazeta Wyborcza”, 15.08.2006.
 • Zieliński B., Serbska powieść historyczna, Poznań 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60e61100-7130-4e24-b758-a770953cd10d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.