PL EN


2014 | 4 | 153-166
Article title

Dyfuzja innowacji ekologicznych w budownictwie na przykładzie rynku nieruchomości komercyjnych w krajach OECD

Content
Title variants
EN
Diffusion of ecological innovations in construction. Commercial real estate market in OECD countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej dekadzie XXI wieku można było zauważyć istotny wzrost zainteresowania budynkami ekologicznymi lub – szerzej – zrównoważonymi, zwłaszcza w przypadku rozwiniętych rynków nieruchomości. Wzrost zainteresowania budownictwem ekologicznym był widoczny w dwu wymiarach. Należały do nich: powstanie i rozwój instytucji, wspierających powstawanie oraz adaptację systemów wielokryterialnej oceny środowiska zbudowanego, w kontekście jego zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie udziału projektów ekologicznych w nowo realizowanych inwestycjach na komercyjnym rynku nieruchomości w krajach OECD. W artykule zdiagnozowano stan rozwoju instytucjonalnego sfery budownictwa ekologicznego. Dodatkowo poddano analizie dynamikę i zasięg przestrzenny rozprzestrzeniania się komercyjnego budownictwa ekologicznego na przykładzie systemu wielokryterialnej oceny LEED.
Year
Volume
4
Pages
153-166
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gluszakm@uek.krakow.pl
 • Dr, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ziebam@uek.krakow.pl
References
 • Belniak S., Zięba M., Głuszak M. (2013), Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Belniak S., Głuszak M., Zięba M. (2012), The Supply of Sustainable Office Space in Poland, „Świat Nieruchomości”, nr 82.
 • Comin D., Hobijn B. (2009), Lobbies and technology diffusion, „Review Of Economics & Statistics”, No. 91(2).
 • International Trade Administration (2014), Top U.S. Trade Partners, http://trade.gov/mas/ian/tradestatistics/index.asp, dostęp dnia 21.02.2014.
 • Johansson O. (2011), The spatial diffusion of green building technologies: The case of Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) in the United States, „International Journal Of Technology Management & Sustainable Development”, Vol. 10, No. 3.
 • Jones Land LaSalle (2012), Retail: Going Green in Eastern Europe.
 • Morgan R., Katsikeas C. (1997), Theories of international trade, foreign direct investment and firm internationalization: a critique, „Management Decision”, Vol. 35, No. 1.
 • OECD (2012), Foreign direct investment: flows by partner country, OECD International Direct Investment Statistics (database), http://stats.oecd.org, dostęp dnia 21.02.2014.
 • Reed R., Bilos A., Wilkinson A., Schulte K.W. (2009), International Comparison of Sustainable Rating Tools, „Journal of Sustainable Real Estate”, Vol. 1, No. 1.
 • Rivera M. A., Rogers E. M. (2006), Innovation Diffusion, Network Features, and Cultural Communication Variables, „Problems And Perspectives in Management”, Vol. 4, No. 2.
 • Robertson T. S. (1967), The Process of Innovation and the Diffusion of Innovation, „Journal Of Marketing”, Vol. 31, No. 1.
 • Rogers E. M. (1962), Diffusion of Innovations, Free Press of Glencoe.
 • Sedlacek S., Maier M. (2012), Can green building councils serve as third party governance institutions? An economic and institutional analysis, „Energy Policy”, No. 49.
 • UNCTAD (2013), World Investment Report Global Value Chains: Investment and Trade for Development, http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=588, dostęp dnia 20.01.2015.
 • U.S. Bureau of Economic Analysis [2011] Survey of Current Business, U.S. Direct Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis by Selected Country: 2000 to 2010, http://www.bea.gov.
 • USGBC (2014), LEED Directory of Projects, http://www.usgbc.org/projects, dostęp dnia 21.02.2014.
 • Zięba M., Belniak S., Głuszak M. (2013), Demand for sustainable office space in Poland: the results from a conjoint experiment in Krakow, „Property Management”, Vol. 31, No. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60ebe716-e7c0-4d5f-8645-7a82e43c02b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.