PL EN


2014 | 5 | 50-77
Article title

Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem

Authors
Content
Title variants
EN
Brick made Gothic castles: opportunity or a problem?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland has at its disposal unique resource that is brick made Gothic castles. Part of them survived in Warmińsko-mazurskie region. Objective of this article is to analyze the way this unique cultural heritage is used. Main hypothesis states that this resource is not properly utilised in the form of a unique complex tourism product. In order to corroborate it a few threads of analysis were employed. Analysis covered changes in contemporary tourism that facilitate increase of demand for tourist services in historical residences. An attempt to estimate influence of selected hotels on local development was undertaken. Appraisal of promotional materials by regional authorities was presented. All analyses have shown high interest in tourist services offered in historical residences, their influence on local development and limited utilization of existing resources.
PL
Polska dysponuje unikatowym w skali świata walorem, jakim są ceglane zamki gotyckie. Część z nich przetrwała w województwie warmińsko-mazurskim. Celem tego artykułu jest analiza sposobu wykorzystania unikalnego zasobu dziedzictwa kulturowego. Teza główna brzmi: zasób ten nie jest należycie wykorzystany jako unikalny złożony produkt turystyczny. Dla wykazania tezy podjęto kilka wątków badawczych. Analizie poddano przemiany we współczesnej turystyce sprzyjające wzrostowi zapotrzebowania na usługi turystyczne w rezydencjach historycznych. Ponadto oszacowano wpływ wybranych hoteli na rozwój lokalny. Ocenie poddano także materiały promocyjne władz regionalnych dotyczące zamków ceglanych. Wszystkie przeprowadzone analizy wykazały wielkie zainteresowanie usługami turystycznymi oferowanymi w historycznych rezydencjach, ich znaczący wpływ na rozwój lokalny oraz niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów.
Year
Issue
5
Pages
50-77
Physical description
Dates
published
2014-05-01
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60ec86f3-386e-41bb-9734-1f1b4a205b9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.