PL EN


Journal
2017 | 38 | 139-155
Article title

Teoria krytyczna Thorsteina Veblena.

Authors
Title variants
EN
Thorstein Veblen’s Critical Theory.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the article is to recall main features of socioeconomic reflection of Thorstein Veblen. We assume that Veblen’s observations on the transformations of work, financialization, and monopolization (and even the expansion of intellectual property rights) are still valuable. Veblen is a respected and worshiped classic thinker of social science, but also paradoxically forgotten. Forgotten in the sense that his uncompromising critique of capitalism is often hidden beneath noble labels. This article aims to identify the main plots of Thorstein Veblen’s critical thinking on society and the economy.
Journal
Year
Issue
38
Pages
139-155
Physical description
Contributors
author
References
 • Baran P., Sweezy P.M. 1968. Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym, tłum. S. Łypacewicz, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Beck Ulrich, 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa, Wydawnictwo Scholar,
 • Dowgiałło B. 2013. Piękno według socjologów: socjologia estetyki i estetyka życia społecznego, „Estetyka i Krytyka”, nr 28 (1), s. 43–57.
 • Foster B.J., McChesney R.W. 2014. Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, tłum. G. Konat. Książka i Prasa, Warszawa.
 • Galbraith J.K. 1977. The Age of Uncertainty. A History of Economic Ideas and Their Consequences, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Goryszewski R. 1989. Thorstein Veblen a Karol Marks. Próba analizy porównawczej teorii rozwoju społeczno-gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Harvey D. 2017. Przewodnik po „Kapitale” Karola Marksa, tłum. K. Szadkowski, Heterodox, Poznań.
 • Hobsbown Eric, 2014, Wiek rewolucji 1789 - 1848, Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa.
 • Hobsbown Eric, 2015, Wiek kapitału 1848 -1875, Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa,
 • Pieliński K. 2011. Koniec historii – utopia technokratyczna, „Economy and Management”, nr 3, s. 19–31
 • Ratajczak Marek, 2012, Ekonomia instytucjonalna i jej współczesny podział Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 4: 93 - 101
 • Silberschmidt Max, 1944, Staat und Wirtschaft in der Entwicklung der Vereinigten Staaten.Verlag: Zürich, Schulthess,
 • Veblen Thorstein, 1914, The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts, Macmillan Company, New York, dostępne pod adresem: https://archive.org/details/instinctworkman00veblgoog [dostęp 05.02.2016]. Numeracja stron za wersją: http://www.encyclopaedia.com/ebooks/49/55.pdf
 • Veblen Thorstein, 1919, The Vested Interests and the Common Man. The Modern Point of View and The New Order, New York B. W Huebsch Inc. dostępne pod adresem: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b573175;view=1up;seq=7 (dostęp: 04.02.2016)
 • Veblen Thorstein, 1997 Absentee Ownership: Business Enterprise in Recent Times: The Case of America, New Brunswick, Transaction Publisher, New Jersey.
 • Veblen Thorstein, 1998, Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Veblen Thorstein, 1999, The Theory of Business Enterprise http://www.unilibrary.com/ebooks/Veblen,%20Thorstein%20-%20The%20Theory%20of%20Business%20Enterprise.pdf [dostęp: 4.02.2016], pierwsze wydanie: Veblen Thorstein, 1904, The Theory of the Business Enterprise. New Brunswick, Transaction Books, New Jersey.
 • Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zalewska Joanna, 2013, Rewolucja konsumpcyjna: od gospodarki naturalnej do społeczeństwa mody, [w:] A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red), Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy subdyscypliny, Vol. II, Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Żyznowski W. 2011. O przedsiębiorcach na podstawie tekstów Veblena i Sombarta, „Diametros”, nr 30, s. 109–121.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60f1dc6a-6e23-4fc0-a0c1-fcaecc20a0da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.