PL EN


2014 (R. XIII) | 3(53) | 119 - 136
Article title

Reguły działania rad szkół

Title variants
EN
The rules of action for School Councils
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasady tworzenia i funkcjonowania rady szkoły reguluje ustawa o systemie oświaty i na podstawie jej zapisów powinien być opracowany regulamin tego organu. Prezentowana tu analiza regulaminów rad szkół miała na celu określenie m.in. stopnia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz uchwycenie „ducha” w jakim były tworzone. Podczas badań okazało się jednak, że w dokumentach tych pojawia się wiele problematycznych kwestii, których nie przewidziano na etapie wstępnym. Analiza ujawniła, że wymienione w artykule rady szkół realizują ustawowe kompetencje wybiórczo, zaś reguły działania ustalają według własnego wyobrażenia o zasadach demokracji, nie zawsze zgodnie z prawem.
EN
The rules for creation and work of the School Council are regulated by an Act of the Law of the Education System. A statute is developed based on this law. An analysis of School Council regulations was completed to define to what extent they were compliant with the law and in what spirit were they created. During the research many problematic issues were identified, which were not predicted at the initial stage. The analysis revealed that the School Councils in the sample make a selective decision on what statutory competencies to implement. Moreover, they set the rules of action in accordance to an individual idea of democracy, which is not always in accordance with the law.
Issue
Pages
119 - 136
Physical description
Dates
published
2014-10-30
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Dudzikowa M. (1997), Nauczyciel w kontekście procesów demokratyzacji szkoły, [w:] KwiatkowskaH., Szybisz M. (red.), Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, Studia PedagogiczneLXII.
 • Jeżowski A. (2010), Środki finansowe organów wewnętrznych szkoły, Dyrektor Szkoły, nr 4.
 • Lamparska E., Michowska I. (1996), Przejawy partnerstwa rodziców i szkoły, Dyrektor Szkoły, nr 7.
 • Marek J. (2007), Warunki organizacyjne szkoły a wyniki egzaminu, [w:] Stróżyński K. (red.), Od czego zależą wyniki egzaminów?, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa. Pozyskano z: http://www.cke.edu.pl/images/stories/Konferencje/od_czego_zal_wyniki.pdf
 • Marek J. (2010), Udział rodziców w życiu szkoły (na przestrzeni ostatnich 20 lat), cz. I, Nowa Szkoła, nr 1.
 • Mencel M. (2002), Rada szkoły – czy to już tylko historia?, Nowa Szkoła, nr 1.
 • Mencel M. (2009), Rada Szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Mencel M. (2011), Rada Szkoły. Czyli o trochę zapomnianej możliwości współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli, Głos Pedagogiczny, nr 28.
 • Pilch M. (2012), Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o., Warszawa.
 • Śliwerski B. (1996), Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Śliwerski B. (1998), Taki kurs się zdarzył raz, Edukacja i Dialog, nr 7.
 • Śliwerski B. (2002), Rada Szkoły. Rada Oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Śliwerski B. (2006), Rada szkoły (placówki), [w:] Pilch T. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Śliwerski B. (2009), Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Śliwerski B. (2010), O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej, [w:] Szomburg J., Zbieranek P. (red.), Edukacja dla rozwoju, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Śliwerski B. (2013), Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Zahorska M. (2002), Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Sejm (2003), Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304).
 • Sejm (2004), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Sejm (2007), Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-610b397d-c093-4f86-a67c-2a5261ca4c4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.