Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 102-112

Article title

ZNACZENIE INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Importance of environmental protection infrastructure in the sustainable development of rural areas

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of this research paper is to present development of water and sewage infrastructure in rural areas in Poland. The scope of the research shall cover the years 2000 to 2015 and province is the basic research unit. The source of information were statistic data and elaboration of Central Statistical Office. Research methods used in this article: deeper analysis of literature in the field of role and meaning infrastructure in the sustainable development and secondary analysis of statistic data about: length of the sewage network (in kilometres), number of sewage treatment plants and number of population supported by this kind of infrastructure.

Year

Issue

Pages

102-112

Physical description

Contributors

author
 • Dr Lidia Kłos, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomii, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland.

References

 • 1. Adamska H. (2008): Rozwój na szczeblu lokalnym a konkurencyjność, Roczniki Naukowe Seria, Wieś Jutra, t. X (2).
 • 2. Czaja S., Becla A. (2007): Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 3. Chmielak A. (red.) (2001): Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • 4. Dolata M. (2015): Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w: Studia i Prace WNEiZ, Nr 40, T.2, Wyd. US, Szczecin.
 • 5. GUS (2011): Obszary wiejskie wg GUS, Warszawa, Olsztyn.
 • 6. GUS (2016): Bank Danych Lokalnych.
 • 7. GUS (2016): Infrastruktura komunalna w 2015r., Warszawa 2016.
 • 8. GUS (2016) Ochrona środowiska 2016, Warszawa.
 • 9. Kapusta F. (2012): Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego, w: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Nr 29, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów.
 • 10. Kłos L. (2011): Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, SiP WNEiZ US, nr 24, Szczecin.
 • 11. Kołodziejczyk D. (2014): Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, w „Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne”, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 360, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. Kozłowski W. (2012): Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa.
 • 13. Kozłowski W. (2015): Zarządzanie gospodarką komunalną, New Europe, Olsztyn.
 • 14. Kozłowski W. (2016): Ocena wskaźnikowa inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w:” Ekonomika Ochrony środowiska”, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 454, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 15. Markowski T. (2008): Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: „Gospodarka regionalna i lokalna”, red. Z. Strzelecki, PWN. Warszawa.
 • 16. Myna A. (2012): Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 17. Nurzyńska I., Poczta W. (red.) (2014): Raport o stanie wsi, Polska wieś 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 18. Palonka K. M. (1992): Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 • 19. Piszczek S., Biczkowski M. (2010): Infrastruktura komunalna jako element planowania i kształtowania rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych, w: „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, Nr 14/2010, PAN, Oddz. w Krakowie.
 • 20. Ratajczak M. (1999): Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • 21. Ratajczak M. (2000): Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 4, 2000, Wydawnictwo UAM.
 • 22. Sadowy M. (1995): Elementy teorii i polityki rozwoju infrastruktury, w: Gospodarka miejska cz. II. Wybrane zagadnienia gospodarki samorządu terytorialnego, Dżbik E. (red.), SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • 23. Wilczyńska K. (1983): Infrastruktura wsi i rolnictwa. Próba definicji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, 1983, Wydawnictwo UAM.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-610f32a7-7749-454b-9d98-a54038d0b64b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.