PL EN


2012 | Tom 1 Nr XVII | 159-165
Article title

Aksjologiczny obraz kobiety na przykładzie paremii rosyjskich

Content
Title variants
EN
The axiological image o f women as an example of Russian proverbs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the below article the whole attention was directed on an image of the woman coded in Russian language, precisely in proverbs. As a basis material of the article were chosen mainly the proverbs due to their repeatability, stereotype which is strengthened in the language. The subject of the article’s analysis is the linguistic image of woman in the Russian proverbs, which is composed of the two stereotypes: negative and positive. In the article the attention was paid to the synonyms of the word „woman”, which appear in the proverbs and have different emotional tinge and valuate world of women.
Year
Volume
Pages
159-165
Physical description
Dates
published
2012-12-01
References
  • Aronson Elliot. 2001. Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Bartmiński Jerzy. 1999. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W Językowy obraz świata. Lublin: UMCS.
  • Bartmiński J., Grabias S., Pajdzińska A., Tokarski R., Panasiuk J., Grzegorczykowa R., Szymek B., Maćkiewicz J. 1993. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski. Wrocław: Instytut Kultury.
  • Berting Jan, Villain-Gandossi Christiane. 2005. Rola i znaczenie stereotypów narodowych w strosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne. W Stereotypy narodowe. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
  • Burešová Iwona. 2003. Językowy obraz kobiety na podstawie polskich i czeskich czasopism dla kobiet. Ołomuniec: Uniwersytet Palacki.
  • Grzegorczykowa Renata. 1990. Pojęcie językowego obrazu świata W Językowy obraz świata. Lublin: UMCS.
  • Jędrzejko Ewa. 1994. Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje i stereotyp. W Język a kultura. Wrocław 1994. www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/pobierz.php?JK-09/JK09.jedrzejko.pdf [dostęp: 16.06.2011].
  • Puzynina Jadwiga. 1992. Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Stypuła Ryszard. 2003. Słownik przysłów i powiedzeń rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  • Wysoczański Włodzimierz. 2006. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6116ef73-f0be-4e8b-81bc-0ac8648db341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.