PL EN


2005 | 1 | 2 Ekonomia | 115-123
Article title

Produkt bankowy i jego zabezpieczenia

Title variants
EN
Bank Product and its Security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of scientific research concerning the development of a bank product. Particular attention has been paid to a bank loan, its security as well as a loan risk related to the activities of Bank Pekao SA.
Keywords
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
  • studentka V roku Zarządzania i Marketingu, WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim
References
  • Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., KruglakJ., Ryżewska S.: Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Warszawa 1999.
  • Jakubecki A., Mojak J., Niezbecka E.: Prawne zabezpieczenie kredytów, Lublin 1996.
  • Kolarczyk K.: Prawo rzymskie, Warszawa 1976.
  • Materiały własne banku Pekao S.A.: Podręcznik prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku Pekao S.A. z 2004 roku z późniejszymi zmianami z 2005 roku.
  • Sprawozdania roczne Banku Pekao SA za lata 2000-2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61228e16-8ad5-4f29-a3d9-24467ca1759f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.