PL EN


2014 | 8 | 117-126
Article title

Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym: Czy obywatele chcą partycypacji?

Content
Title variants
EN
Direct democracyat the local level: do thecitizens want to participate?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Contemporarytheory of democracyplaces great emphasison direct forms ofcitizens’ participation inpolitical life.Direct democracyis the core ofthe functioning ofdemocratic systems. It is ageneral rulein making decisions, even those controversial or connected to publicaffairs, taking place in the common vote. Whatkinds of institutions of direct democracy are practiced, it mainly depends on historical, cultural and economical conditions. The aim of the research is an attempt to specify the level of support for citizens’participation in new forms of direct democracy such as participatory budgets, as well as the purpose of the research is the diagnosis for citizens’ abilities to participate in the possible institutions of direct democracy that function in the local government. To summarize conducted research, it can be concluded that citizens declare their support for the possibility of co-deciding on municipality budgets and possibility of strengthening their participation through the available institutions of direct democracy in local governments, such as the referendum or locals’ consults. This support is generally independent from sympathizing with the different political parties or ideological view points.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Polska
References
 • Bachmann Klaus, (2004), Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Długosz Dagmir, Wygnański Jan Jakub, (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji, Warszawa: Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Górski Rafał, (2007), Bez Państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Grosse Tomasz Grzegorz, (2008), Demokracja na szczeblu lokalnym i regionalnym, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Juchacz Piotr W., (2006), Deliberacja. Demokracja. Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Poznań: Wydawnictwo naukowe Instytutu Filozofii.
 • Kijowski Dariusz, (2010), Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2.
 • Konopelko Agnieszka, (2011), Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, „Samorząd Terytorialny”, nr 12.
 • Markowski Radosław, (2008), Innowacje demokratyczne i ich zastosowanie w Polsce, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Nownia - Konopka Maria, (2006), Społeczeństwo informacyjne a teoria demokracji, [w]: T. Białobłocki et al. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, Rozwój, Wyzwania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Pokładecki Jacek, (2004), Partycypacja obywatelska jako czynnik i miernik rozwoju samorządności terytorialnej, [w:] S. Michałowski, A. Pawłowski (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sartori Giovanni, (1998), Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sawicki Adam, (2013), Budżety obywatelskie w Polsce – konieczne zmiany, Biuletyn Kompas: Instytut Spraw Publicznych (http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1301.html).
 • Słobodzian Beata, (2011), Instytucje demokracji bezpośredniej w generowaniu społeczności lokalnej, [w]: M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Tybuchowska - Hartlińska Karolina, (2012), Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym, „Preferencje Polityczne”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6123a888-9b92-4d81-a60d-3905c6c50bc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.