PL EN


2018 | 539 | 107-119
Article title

Metody przezwyciężenia kryzysu w strefie euro na przykładzie Grecji i Irlandii

Content
Title variants
EN
Methods to overcome the crisis in the Eurozone from the experience of Greece and Ireland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest analiza przyczyn kryzysu w strefie euro i metod podjętych w celu jego przezwyciężenia na podstawie doświadczeń krajów najbardziej dotkniętych kryzysem. Analiza dotychczasowych reform przeprowadzanych w strefie euro uwzględnia doświadczenia Grecji i Irlandii, dwu krajów z tzw. krajów PIGS znacznie różniących się pod względem otwartości zewnętrznej i udziału sektora publicznego w gospodarce. Chociaż kryzys w strefie euro zwalczano w tych krajach głównie klasycznymi metodami krótkookresowej interwencji, to efektywna polityka antykryzysowa wymagała również przeprowadzenia głębokich działań strukturalnych oraz skoordynowanej polityki gospodarczej w ramach UE.
EN
The main goal of the paper is to distinguish the methods of overcoming the crisis in the Eurozone taking into considerations experiences of two members: Greece and Ireland. In times of the crisis, Greece and Ireland received economic aids from the EU and international institutions, which condition was the implementation of economic reforms and austerity programs. More successful overcoming of crisis in Ireland than in Greece derives from deeper structural reforms. However, a reform in the member states will not protect euro against further crises, if new rules of European integration are not introduced.
References
 • Bordell J.V., La Vella S., 2017, Key macro-economic indicators for Cyprus, Greece, Portugal and Ireland, European Parliament.
 • Delors J., 1990, One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary union, European Economy, 44, October. European Commission 2015.
 • European economic forecast – autumn 2011, European Commission.
 • Eurostat, 2009, European Business. Facts and Figures, Bruxelles.
 • Eurostat, 2013, European Economy, European Commission, Luxembourg.
 • International New York Times, Wednesday, 8 July 2015.
 • Kenen P.B., 1969, The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, [w:] Mundell R., Swoboda A. (eds.), Monetary Problems of the International Economy, University of Chicago Press, Chicago.
 • McKinnon R.I., 1963, Optimum currency areas, American Economic Review, no. 4.
 • Mundell R.A., 1961, A Theory of optimum currency areas, American Economic Review, no. 4.
 • Newsweek, 18 December 2013.
 • OECD, 2016, Economic Surveys. Greece, March.
 • OECD, 2017, Country statistical profile, Greece.
 • Rzeczpospolita 2013.
 • Sachs J., Sala-i-Martin X., 1989, Federal Fiscal Policy and Optimum Currency Areas, Harvard University Working Paper, Cambridge.
 • Stiglitz J.E, 2016, The Euro and its Threat to the Future of Europe, W.W. Norton, New York – London.
 • The Economist, 9-15 September 2017.
 • The Guardian Weekly, 7-13 July 2017.
 • The Observer, Eurozone crisis, Saturday, 13 August 2016.
 • The Wall Street Journal, Tuesday, 7 July 2015.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Tekst ujednolicony, art. 101, 105, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 • UBS Quantifies Cost of Euro Break Up, 2011, http://blogs.wsj.com/economics/2011/09/07 (26.11. 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6123e8e9-642b-430e-be3c-a04f2b9e6f62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.