PL EN


2014 | 19 | 71-84
Article title

Obraz Rosji mikołajowskiej w Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Content
Title variants
EN
The image of Nicholas Russia in the „Memoirs" of saint Zygmunt Szczęsny Feliński
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The memoirs of saint Zygmunt Szczęsny Feliński were written down during the archbishop’s stay in Jarosław, where he was sent in punishment for his defense of the rights of the Church and the Motherland. The works have played an important role in the history of Polish culture and literature. The article aims at depicting the Nicholas Russia, which the future archbishop had the opportunity to become well acquainted with during his studies in Moscow at the Łomonosow University and later on at the Roman Catholic Spiritual Academy in Petersburg. In his memoirs the author criticized the Russian Empire and noted its weak points, mainly bribery, the state of education, religious awareness and the condition of the Orthodox clergy.
Year
Issue
19
Pages
71-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • T.A. Frącek, Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1822-1895, Wrocław 2011.
 • Z.Sz. Feliński, Paulina, córka Ewy Felińskiej, Szczecinek 2009.
 • Z.Sz. Feliński, Pamiętniki, opracował, przygotował do druku i opatrzył przedmową E. Kozłowski, Warszawa 2009.
 • R. Żylińska, Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński Arcybiskup Metropolita Warszawski, Rzym 1965.
 • M. Cwenk, Felińska, Lublin 2012.
 • W. Śliwowska, Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początkach XX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994.
 • W. Śliwowska, Ewy z Wendorffów Felińskiej myśli i czyny, [w:] W. Śliwowska, Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku, do druku przygotowała A. Brus, Warszawa 2012.
 • B. Wójcik, Charyzmat i łaska w życiu, dziele i pismach bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Olsztyn 2008.
 • M. Godlewski, Tragedia arcybiskupa Felińskiego, Poznań 2007.
 • F. Ramontowska, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862, Wrocław 1971.
 • T. A. Frącek, Sw. Zygmunt Szczęsny Feliński, Kraków 2010.
 • A. Zelga, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895, Warszawa 2009.
 • T. A. Frącek, Wprowadzenie, [w:] Z.Sz. Feliński, Listy Świętego do Matki Ewy z Wendorffów Felińskiej z lat 1838-1860, Warszawa 2012.
 • A. Bezwiński, Rosja w pismach politycznych Z. Krasińskiego, [w:] Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Z. Krasińskiego, red. J. Świdziński, Poznań 2003.
 • P. Chlebowski, Krasiński wobec Rosji, [w:] Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001.
 • A. Fabianowski, Myśl polityczna Z. Krasińskiego, Ciechanów 1991.
 • J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 1997.
 • J. Fiećko, Co zrobić z Rosją? Mickiewicz, Krasiński i inni, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. J. Fiećko, K. Trybuś, Poznań 2012.
 • R. Fieguth, Obraz Rosji w powieści „Agaj-Han" Zygmunta Krasińskiego, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. J. Fiećko, K. Trybuś, Poznań 2012.
 • W. Lednicki, Glosy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej, Paryż 1959.
 • A. Kijas, Rosja i Rosjanie w „Pamiętnikach" Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (z perspektywy historyka), [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. J. Fiećko, K. Trybuś, Poznań 2012.
 • Z. Sz. Feliński, Listy Świętego do Matki..., Warszawa 2012.
 • M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, przeł. E. Melach, T. Kaczmarek, Warszawa 2005.
 • W. B. Lincoln, Mikołaj I, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988.
 • R. Pipes, Rosja carów, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2006.
 • Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Петербург 1845.
 • W. Śliwowska, W kręgu poprzedników Hercena, Wrocław 1971.
 • B. Mucha, W kręgu rosyjskich katolików i filokatolików, Łódź 1995.
 • B.A. Uspieński, Kult św. Mikołaja na Rusi, przeł. E. Janus, M. R. Mayenowa, Z. Kozłowska, Lublin 1985.
 • Zob. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, przeł. J. Prokopiuk, Kraków 2007.
 • B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.
 • L. Bazylow, Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61258a33-1f52-4f1a-8c44-c975def75573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.