PL EN


2016 | 48(3) Stosunki Międzynarodowe | 127-148
Article title

Prezydenci USA – laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

Content
Title variants
EN
US Presidents, Nobel Peace Prize Winners
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stany Zjednoczenie są jedynym krajem na świecie, który ma aż czterech prezydentów laureatów Pokojowej Nagrody Nobla: Theodore’a Roosevelta (1901-1909), Woodrowa Wilsona (1913-1921), Jimmy’ego Cartera (1977-1981) i Baracka Obamę (2009-). Trzej pierwsi prezydenci otrzymali to zaszczytne wyróżnienie za konkretne osiągnięcia: T. Roosevelt za mediacje w wojnie rosyjsko-japońskiej, W. Wilson za Ligę Narodów jako główny architekt pokoju po krwawej I wojnie światowej, J. Carter za swoje wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, za popieranie demokracji i praw człowieka. Barack Obama natomiast otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, zaledwie po kilku miesiącach sprawowania urzędu prezydenta, za dobre intencje jak przyznaje Komitet Noblowski, za stworzenie klimatu, który służy współpracy międzynarodowej.
EN
The United States is the only country across the world, which has as many as four presidents Nobel Peace Prize laureates: Theodore Roosevelt (1901-1909), Woodrow Wilson (1913-1921), Jimmy Carter (1977-1981), and Barack Obama (2009- ). The three first presidents received this prestigious award for specific achievements: T. Roosevelt for mediations in the Russo-Japanese War; W. Wilson for the foundation of League of Nations as the main architect of peace after the bloody First World War; J. Carter for his efforts for peaceful resolution of international conflicts, for supporting democracy and human rights. On the other hand, Barack Obama received the Nobel Peace Prize, after a several months in office as President, for good intents – as the Nobel Committee has admitted, for creating the climate which serves international cooperation.
Contributors
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
  • Bailey Th.A. (1945), Woodrow Wilson and the Great Betrayal, MacMillan Company, New York.
  • Bailey Th.A. (1944), Woodrow Wilson and the Lost Peace, MacMillan Company, New York.
  • Baker R.S., Dodd W.E. (Eds.) (1925), The Public Papers of Woodrow Wilson. War and Peace, New York.
  • Carter J., Keeping Faith (1982), Memories of a President, Bantam Books, New York.
  • Coyle D.C. (1960), Ordeal of the Presidency, Public Affairs Press, Washington.
  • Deptuła T. (2009), Zasłużył czy nie, „Newsweek”, 18.10.
  • Pastusiak L. (red.) (1980), Carter i jego administracja, Książka i Wiedza, Warszawa.
  • Pastusiak L. (2015), Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6125b5b0-9144-4c11-9f3c-e5c1d008f72e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.