PL EN


2016 | 95 Transnarodowość kina polskiego | 175-182
Article title

Urok jawnogrzesznicy. „Maddalena” Jerzego Kawalerowicza

Authors
Title variants
EN
Charm of A Harlot. „Maddalena” by Jerzy Kawalerowicz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza kontekstów produkcyjnych i artystycznych filmu Jerzego Kawalerowicza pod tytułem „Magdalena” („Maddalena”, 1971). Film ten powstał jako koprodukcja jugosłowiańsko-włoska i choć nie znalazł poklasku wśród widzów i krytyków, należy do ciekawych, choć najmniej znanych przedsięwzięć wybitnego polskiego reżysera. Dziś sława tej produkcji wiąże się raczej z kompozycją Ennia Morriconego, który dla potrzeb tego filmu stworzył jeden ze swych najbardziej znanych utworów. Syska odnosi się w swym artykule do kontekstów realizacyjnych filmu, pracy na planie zdjęciowym, koncepcji koprodukcji oraz do recepcji filmu.
EN
The theme of the article is the analysis of production and artistic contexts of the film “Maddalena” (1971) by Jerzy Kawalerowicz. This film was made as a Yugoslav-Italian co-production, and though it did not find applause among the audience and the critics, it is an interesting, though little known, project by an outstanding Polish director. Today, the fame of this production is associated more with the composition of Ennio Morricone, who composed one of his better known works for the needs of this film. Syska refers in his article to the context of making of the film, work on the set, and the concept of co-production and the reception of the film.
Keywords
Year
Pages
175-182
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Dipont, M., S. Zawiśliński. Faraon kina. Warszawa: Wydawnictwo Skorpion, 1997.
  • Greenspun, R. “„Maddalena”: New Italian Film Is At the Juliet I”. New York Times 20.11.1971.
  • Janicki, S. „Magdalena, czyli ucieczka od mężczyzny (wywiad z Jerzym Kawalerowiczem)”. Kino 8 (1971).
  • Miczka, T. W Cinecittà i okolicach. Kraków: Oficyna Literacka, 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-612fe9df-b7be-4db8-b4ad-cd6f93a0c946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.