PL EN


2016 | 3 | 1 | 85-100
Article title

Idea związków wzajemności członkowskiej i funkcjonującej oferty reasekuracji w ubezpieczeniach dla branży wydobywczej w Polsce

Content
Title variants
EN
The analysis accession to the functioning of the Mutual Insurance for the Group mines in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ubezpieczenie kopalni jest atrakcyjnym wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń, pozwalającym wygenerować znaczne przychody składkowe. Ale specyfika prowadzenia działalności przez kopalnie powoduje, że realizacja ubezpieczenia mienia podziemnego powoduje konieczność skorzystania z reasekuracji. Przeprowadzony eksperyment i zebrane informacje wskazują, że oferta na ubezpieczenia kopalni węgla kamiennego w Polsce jest ściśle związana z dostępnym pokryciem reasekuracyjnym. Dlatego ciekawym rozwiązaniem dla właścicieli i zarządzających kopalniami może okazać się włączenie w funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych poprzez członkostwo w związku wzajemności członkowskiej. Polskie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mają różne zasady przystąpienia do związków wzajemności członkowskiej, ale w każdym przypadku takie rozwiązanie niesie za sobą możliwość zbudowania trwałych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
85-100
Physical description
Contributors
 • Prof. UEP dr hab., Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,
 • Dr, Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 PoznaN, k.lyskawa@ue.poznan.pl
References
 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, WSAiB, Gdynia.
 • BP (2016), BP Statistical Review of World Energy, June 2016, http://www. bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, dostęp dnia 15.07.2016.
 • Butlewski M., Dahlke G., Drzewiecka M., Pacholski L. (2015), Fatigue of Miners as a Key Factor in the Work Safety System, Procedia Manufacturing, Vol. 3, Elsevier.
 • Janowicz-Lomott M. (2008), Wybrane problemy finansowania działalności związków wzajemności członkowskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1197 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku.
 • Janowicz-Lomott M. (2016), Związki wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych jako alternatywa dla komercyjnego programu ubezpieczeniowego dla dużego przedsiębiorstwa, Rzeszów, w druku.
 • Kasztelewicz Z. (2008), Dlaczego Polska powinna zagospodarować legnickie złoża węgla brunatnego? Materiały Konferencyjne „Górnictwo wczoraj i dziś”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 29–30 maja Mysłowice oraz dane Wyższego Urzędu Górniczego.
 • KIO (2012), Krajowa Izba Odwoławcza, Wyrok z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 45/12.
 • KIO (2015), Krajowa Izba Odwoławcza, Wyrok z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2646/14.
 • Łyskawa K. (2013), W poszukiwaniu optymalnego pojęcia ryzyka w standardzie zarządzania ryzykiem, „Zarządzanie i Finanse”, t. 11, nr 2/5.
 • Olkuski T. (2011), Zasoby węgla kamiennego – najpewniejsze źródło energii, „Przegląd Górniczy”, nr 7–8.
 • Paszcza H. (2012), Ocena stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem parametrów jakościowych i warunków zalegania w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk, nr 83.
 • PZU (2012), Warunki ubezpieczenia mienia podziemnego od ryzyk górniczych (MPRG), z dnia 30 listopada 2012 r.
 • Sułek A. (1979), Eksperyment w badaniach społecznych, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. poz. 1844.
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego, Dz.U. Nr 94, poz. 838.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6136bec9-e5fb-4cf7-a2b7-ce3e83be1c7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.