PL EN


2010 | 1 | 2 | 57-62
Article title

Technologia informacyjna w edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
Information technology in education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem opracowania jest analiza wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji w opinii uczniów. Opisano metody i narzędzia dydaktyczne wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne dla zmiany jakości kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. Na podstawie wyników ankiety wykazano, że zdobywanie informacji w szkole będzie o wiele łatwiejsze dzięki nowym technologiom.
The analysis of use of modern information technology in education in students’ opinion is the subject of paper. It was described the methods and didactic tools taking advantage of modern information and telecommunications technologies to change the quality of education at different educational levels. It was pointed on survey results that acquisition of information in the school will be much easier owing to new technology.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
57-62
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • Depešová J., Širka J. (2003), Tradičné technologie a ich využiti v ergoterapii [w:] ZborníkTechnické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania, FPV UMB, B. Bystrica,s. 409–413, ISBN 80-8055-870-1.
  • Kaššáková V., Kozik T. (2004), Secondary school education and its relation to students successfulnessand interest in study at technical universities [w:] Technické vzdelávanie v informačnejspoločnosti, Nitra UKF, s. 130–152, ISBN 80-8050-745-7.
  • Noga H. (2006), Wybrane aspekty edukacji informatycznej dzieci i młodzieży [w:] Technika –Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji informatycznej,t. VI, R.D.U. Rzeszów, s. 111–116, ISBN 83-88845-70-5.
  • Tomková V., Vargová M. (2004), Mimoškolská technická záujmová činnosť [w:] Technickévzdelávanie v informačnej spoločnosti, Nitra: PF UKF, s. 341–350, ISBN 80-8050-745-7, EAN 9788080507459.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6148640f-734b-4c05-8621-59de4c58b461
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.