Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10(12) | 111-121

Article title

Pracownicy archiwów państwowych w 100-lecie ich istnienia. Próba portretu zbiorowego

Authors

Content

Title variants

EN
Employees of state archives in the 100th anniversary of their formation. An attempt at group portrayal

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Pracownik współczesnego archiwum państwowego jest doświadczony, z kilkunastoletnim stażem, przywykłym do wykonywania niemal wszystkich zadań realizowanych przez archiwum, aczkolwiek niestroniący również od węższej specjalizacji, zwłaszcza w zakresie poszukiwań archiwalnych, opracowania zasobu, udostępniania i informacji naukowej. Dobrze wykształcony, co predestynuje go do realizowania klasycznych zadań archiwów. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników archiwów państwowych. Autor na jej podstawie analizuje personel archiwalny, kreśląc portret współczesnego archiwisty państwowej administracji archiwalnej i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są obecnie największe problemy archiwów państwowych.
EN
Despite the fact that an employee of contemporary state archives has several years of experience in the field and is used to perform almost all tasks within the archives domain, he/she also specializes in specific areas, especially archival research, resource development, files sharing and scientific information. A high level of education enables him/her to accomplish primary tasks of the archives, which has been revealed in a survey conducted among the state archives’ personnel. Based on its results, the author draws a portarait of a contemporary state archivist and tries to pinpoint the most serious problems that the state archives face these days.

Year

Issue

Pages

111-121

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach

References

 • Magier, Dariusz. „Wyniki ankiety „Opracowanie w archiwach państwowych AD 2018.” Dostęp: 17.07.2019. http://archiwozofia.com/single-post/2019/07/17/Wyniki-ankiety-Opracowanie-w-archiwach-pa%C5%84stwowych-AD-2018.
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020.” Dostęp 26.01.2019. https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/
 • Strategia_archiww_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf.
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 7 z 30.01.2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych.” Dostęp: 2.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz7_2018.pdf .
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 8 NDAP z 30.01.2018 r. w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz8_2018.pdf .
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 9 z 30.01.2018 r. w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz9_2018.pdf.
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 11 z 30.01.2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz11_2018.pdf .
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 12 z 30.01.2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji materiałów ulotnych w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz12_2018.pdf .
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 13 z 30.01.2018 r. uchylające decyzję w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz13_2018.pdf .
 • Niestrój, Henryk. „Wynagrodzenie, a praca naukowa w archiwum.” Dostęp 02.02.2019. http://rotulus.arcaion.pl/archiwistyka/wynagrodzenie-a-praca-naukowa-w-archiwum.
 • Radtke, Irena, Herman Rappaport, i Bronisław Turoń. „Wyniki ankiety archiwalnej.” Archeion 36 (1962): 121–136.
 • Stępniak, Władysław. „Koncepcje działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji.” Archeion 112 (2011): 347–357.
 • Stępniak, Władysław. „Najważniejsze zmiany w kierunku działalności archiwów państwowych w latach 2011–2013.” Archeion 114 (2013): 23–36.
 • Woźniak, Wojciech. „Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji.” Archeion 117 (2016): 9–17.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-614cceef-06af-42aa-8edc-4e6045e5dd3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.