PL EN


2020 | 12 | 103-126
Article title

Socjalizacja finansowa w zbiorowości młodych dorosłych na przykładzie studentów ekonomii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Financial socialization in the population of young adults on the example of economics students from the University of Zielona Góra
Year
Issue
12
Pages
103-126
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Alhabeeb, M.J. (2002). On the development of consumer socialization of children. Academy of Marketing Studies Journal, 6, s. 9-14.
 • Bandura, A. i Mischel, W. (1965). Modifications of self-imposed delay of reward through exposure to live and symbolic models. Journal of Personality and Social Psychology, 2(5), s. 698-705.
 • Bogacka-Kisiel M. (2012), Pieniądz a finanse gospodarstwa domowego w: Bogacka-Kisiel, M. (red.), Finanse osobiste. Zachowania – Produkty – Strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bowen, C.F. (2002). Financial knowledge of teens and their parents. Financial Counseling and Planning, 13(2), s. 93-101.
 • CBOS (2006). Opinie o działalności sektora bankowego. Komunikat z badań, Warszawa.
 • Cicharska, M., Maciejasz-Świątkiewicz, M. i Kędzierska-Szczepaniak. A. (2016). Edukacja finansowa. Moda czy konieczność. Warszawa: Texter.
 • Clarke, M.C., Heaton, M.B., Israelsen, C.L. i Eggett, D.L. (2005). The acquisition of family financial roles and responsibilities. Family and Consumer Sciences Research Journal, 33,s. 321-340.
 • Danes, S. i Dunrud, T. (1993). Children and money: Teaching children money habits for life. Minnesota: Minnesota Extension: University of Minnesota.
 • Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. i Oziomek, I. (2005). Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.
 • Denegri Coria, M. (2010). Introducción a la psicología económica. Santiago: Uniwersytet Miguela de Cervantesa.
 • Dew, J. i Xiao, J.J. (2011). The financial management behavior scale: Development and validation. Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1), s. 43-59.
 • Domurat, A., Kołodziej, S., Macko, A. i Tyszka, T. (2008). Wiedza ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • Furnham, A. (1999). The saving and spending habits of young people. Journal of Economic Psychology, 20, s. 677-697.
 • Furnham, A. (2001). Parental attitudes to pocket money/allowances for children. Journal of Economic Psychology, 22, s. 397-422.
 • Furnham, A. i Thomas, P. (1984). Pocket money: A study of economic education. British Journal of Developmental Psychology, 2, s. 205-212.
 • Gasparski, P. (1991). Oszczędzanie– psychologiczna charakterystyka motywów oszczędzania. Raport z badań. Ekonomista, 2, s. 347-353.
 • Goszczyńska, M. (1996). Home economic education and economic activities of Polish adolescents. Polish Psychological Bulletin, 27 (3), s. 239-249
 • Goszczyńska, M. (2010). Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Goszczyńska, M., Kołodziej, S. i Trzcińska, A. (2012). Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin
 • Hira, T. K. (2012). Promoting sustainable financial behaviour: Implications for education and research. International Journal of Consumer Studies, 36(5), s. 502-507.
 • Ipsos Polska (2005). Kieszonkowe naszych dzieci. Raport z badań. Warszawa.
 • Ipsos Polska (2008). Kieszonkowe naszych dzieci. Raport z badań. Warszawa
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Kitala, R., Matuszyk, A. i Nowak, A.K. (2011). Świadomość finansowa Polaków – wyniki badań ankietowych W: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy (s. 190-234). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Jorgensen, B.L. i Salva, J. (2010). Financial Literacy of Young Adults: The Importance of Parental Socialization. Family Relations, 59(4), s. 465-478.
 • Kołodziejczyk, A. (2012). Trzy podejścia do wyjaśnienia natury procesu socjalizacji konsumenckiej. Psychologia Społeczna, 3(22), s. 272-280.
 • Koposko, J.L. i Hershey, D.A. (2014). Parental and early influences on expectations of financial planning for retirement. Journal of Personal Finance, 13(2), s. 17-27.
 • Kuchciak, I., Świeszczak, M., Świeszczak, K. i Marcinkowska, M. (2014). Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kupisiewicz, M. (2004). Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Lewis, A., Webley, P. i Furnham, A. (1995). The new economic mind: The social psychology of economic behaviour. London: Harvester Wheatsheaf
 • Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2016). Zachowania finansowe dzieci – problem finansów czy psychologii? Dylematy metodologiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 425, s. 101-110.
 • Maison, D. (2009). Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Warszawa: Dom Badawczy Maison.
 • Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maison, D. i Rudzińska, J. (2008). Dziecko jako konsument – jak dzieci oszczędzają i wydają pieniądze. Materiały z konferencji: Pieniądze w życiu człowieka. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
 • Mischel, W. (1961). Preference for delayed reinforcement and social responsibility. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 62(1), s. 1-7.
 • NBP (2015). Stan wiedzy i świadomości finansowej Polaków. Warszawa: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
 • Opalińska, A. (2018). W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 9, s. 139-152.
 • Otto, A.M.C. (2009). The Economic Psychology of Adolescent Saving. Exeter: University of Exeter.
 • Pentor (2006), Banki 2005. Zmiany w aktywności, postrzeganiu i odczuciach klientów. Raport z badań, Warszawa.
 • Reitman, D. i Gross, A. M. (1997). The relation of maternal child-rearing attitudes to delay of gratification among boys. Child Study Journal, 27(4), s. 279-300.
 • Roland-Levy, Ch. (2004). W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne? W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 277-299). Gdańsk: GWP.
 • Skibińska-Fabrowska, I. (2016), Problem prywatnych oszczędności długoterminowych w polskim systemie emerytalnym. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5, s. 16-30.
 • Solheim, C.A., Zuiker, V.S. i Levchenko, P. (2011). Financial socialization family pathways: Reflections from college students’ narratives. Family Science Review, 16, s. 97-112.
 • Stacey, B. (1982). Economic socialization in the pre-adult years. British Journal of Social Psychology, 21, s. 159-173.
 • Tang, N., Baker, A. i Peter, P. (2015). Investigating the disconnect between financial knowledge and: the role of parental influence and psychological characteristics in responsible financial behaviors among young adults. Journal of Consumer Affairs, 49(2), s. 376-406.
 • Trzcińska, A. (2008). Psychologiczne i społeczne uwarunkowania dziecięcego oszczędzania. Ruch Pedagogiczny, 5, s. 53-70.
 • Webley, P., Nyhus, E.K. (2006). Parents’ influence on children’s future orientation and saving. Journal of Economic Psychology, 27, s. 140-164.
 • Webley, P., Nyhus, E.K. (2013). Economic socialization, saving and assets in European young adults. Economics of Education Review, 33, s. 19-30.
 • Xiao, J.J., Chatterjee, S. i Kim, J. (2014). Factors associated with financial independence of young adults. International Journal of Consumer Studies, 38(4), s. 394-403.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6158aba5-1544-4cd2-9879-a796438e5496
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.