PL EN


2014 | 3 (350) | 157-168
Article title

Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich

Content
Title variants
EN
Organic Agriculture and Market in Poland against the Background of Other European Countries
RU
Органическое сельское хозяйство и рынок экопродуктов в Польше на фоне других европейских стран
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Żywność ekologiczna cieszy się coraz większą popularnością wśród Europejczyków. Zgodnie z danymi Instytutu Badań na rzecz Rolnictwa Ekologicznego FiBL, rynek eko-produktów w Europie od 2004 r. zwiększa się średnio o 9% w skali roku. Również w Polsce, wraz z rosnącym zainteresowaniem zdrowym stylem życia i odżywiania się, obserwujemy wzrost znaczenia produktów posiadających certyfikat rolnictwa ekologicznego. Celem rozważań jest przedstawienie zmian, które dokonały się w ostatnich 10 latach w sektorze ekologicznym w Polsce na tle innych krajów europejskich. W artykule wykorzystano dane z najnowszych raportów dotyczących rolnictwa, jak również raportów instytucji bezpośrednio związanych z rynkiem produktów ekologicznych w Europie.
EN
Organic food is getting more popular among Europeans. In accordance with data of the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), the organic market in Europe since 2004 has increased by 9% every year. In Poland, along with growing interest in healthy lifestyle and diet, the significance of certified products is also increasing. The main purpose of the article is to present changes in the organic sector in Poland against the background of other European countries during last ten years. In the article, there were used data of the newest agriculture’s reports, as well as reports of the institutions that are directly connected with the organic market in Europe.
RU
Экологические продукты питания завоевывают все бóльшую популярность среди европейцев. Согласно данным Исследовательского нститута по органическому сельскому хозяйству (FiBL) рынок экопродуктов в Европе с 2004 г. увеличивается в среднем на 9% в год. Также в Польше, наряду с растущим интересом к здоровому стилю жизни и питанию, наблюдается рост значения продуктов, обладающих сертификатом органического сельского хозяйства. Цель статьи – представить изменения, какие произошли в течение последних 10 лет в секторе органического сельского хозяйства в Польше на фоне других европейских стран. В статье использовали данные из новейших отчетов учреждений, непосредственно связанных с рынком экологических продуктов в Европе.
Year
Issue
Pages
157-168
Physical description
Dates
published
2014-05-2014-06
Contributors
References
 • FIBL (2013), http://www.fibl.org [dostęp: 10.04.2014].Górnicka A. (2013), wywiad z prezesem agencji badawczej Inquiry, z dnia 29.07.2013, http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/ekspert-w-2015-r-wartosc-rynkuzywnosci- ekologicznej-wyniesie-ok-700-mln-zl,88832.html [dostęp: 10.04.2014].IFOAM (2014), International Foundation for Organic Agriculture Movements, http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture [dostęp: 04.04.2014].IJHARS (2013), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.Kowalska A. (2010), Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich,(w:) Szczygieł R. (red.) Annales Universitatis Mariae Cirue-Skłodowska Sction H Oeconomia, UMCS, Lublin.Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2013), GUS, Warszawa.Schaack D., Lernoud J., Schlatter B., Willer H. (2014), The Organic Market in Europe 2012, (w:) The World of Organic Agriculture 2014, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Bonn.The World of Organic Agriculture 2014, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Bonn.Willer H., Schaack D., Schlatter B., Lernoud J. (2014), Europe: Current Statistics, [w:] The World ofOrganic Agriculture 2014,Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Bonn.
 • FIBL (2013), http://www.fibl.org [dostęp: 10.04.2014].
 • Górnicka A. (2013), wywiad z prezesem agencji badawczej Inquiry, z dnia 29.07.2013, http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/ekspert-w-2015-r-wartosc-rynkuzywnosci- ekologicznej-wyniesie-ok-700-mln-zl,88832.html [dostęp: 10.04.2014].
 • IFOAM (2014), International Foundation for Organic Agriculture Movements, http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture [dostęp: 04.04.2014].
 • IJHARS (2013), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.
 • Kowalska A. (2010), Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich,(w:) Szczygieł R. (red.) Annales Universitatis Mariae Cirue-Skłodowska Sction H Oeconomia, UMCS, Lublin.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2013), GUS, Warszawa.
 • Schaack D., Lernoud J., Schlatter B., Willer H. (2014), The Organic Market in Europe 2012, (w:) The World of Organic Agriculture 2014, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Bonn.
 • The World of Organic Agriculture 2014, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Bonn.
 • Willer H., Schaack D., Schlatter B., Lernoud J. (2014), Europe: Current Statistics, [w:] The World of
 • Organic Agriculture 2014,Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Bonn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61604f34-0b73-43d7-9186-694232dfdbfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.