PL EN


2018 | 539 | 155-163
Article title

Koncepcja elastycznego euro Josepha E. Stiglitza jako potencjalny sposób na reformę europejskiej strefy walutowej

Authors
Content
Title variants
EN
Joseph E. Stiglitz’s concept of flexible euro as the potential way to reform the Eurozone
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapoczątkowany w 2007 roku światowy kryzys finansowy w znacznym stopniu wpłynął na stabilność i efektywność strefy euro oraz w bezwzględny sposób ukazał wszystkie jej słabości. Wspólna waluta znalazła się w obliczu potencjalnego procesu dezintegracji. Wśród ekonomistów i polityków mnożą się koncepcje dalszych zmian reform i postulatów, które mają na celu uzdrowienie trudnej sytuacji. Głos w dyskusji zabrał też noblista J.E. Stiglitz, który z jednej strony przeprowadził krytykę dotychczasowych działań i doświadczeń na drodze do stworzenia sprawnie funkcjonującej unii walutowej, a z drugiej podkreślił, że rezygnacja z przyjętej polityki monetarnej byłaby zagrożeniem dla jedności Unii Europejskiej. Proponuje on wprowadzenie systemu elastycznego euro, tj. takiego, w którym poszczególne kraje mogłyby w ograniczonym zakresie regulować kursy walut. Wprowadzenie tego systemu uzależnia jednak od wielu innych reform, które uważa za niezbędne i kluczowe, aby system sprawnie funkcjonował.
EN
Global financial and economic crisis, which began in 2007, seriously affected stability and effectiveness of Eurozone and indicated weak points of the Community. In a short period of time the European Union faced serious economic problems like decreased dynamic of economic growth, rising unemployment and numerous deficits in public finances. The credibility of Eurozone has been undermined and euro is in the face of disintegration. There are a lot of theories and hypotheses which aimed to explain financial problems of Eurozone, but they do not present final solutions. J.E. Stiglitz, the Nobel Prize winner in economy, on the one hand criticises the Eurozone financial policy, but on the other he understands the necessity to keep it integrated. As a solution, he offers a new concept of flexible euro, as the potential way to reform the Eurozone.
Contributors
References
 • Dyrektywa Rady UE nr 1175/2011 w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz.U. L. 306/41.
 • Dyrektywa Rady UE nr 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
 • Dziwok E., 2013, Strefa euro w obliczu kryzysu. Rola Europejskiego Banku Centralnego w kształtowaniu nowej polityki pieniężnej, Studia Ekonomiczne, nr 170.
 • Giżyński J., 2013, Polityka fiskalna w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
 • Kowalewski P. i in., 2014, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Kozłowska J., 2015, Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Firma i Rynek 1, nr 48.
 • Lonczak P., 2013, Euro to nie tylko korzyści, ale też zagrożenia, Bankier, 28 lutego, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Euro-to-nie-tylko-korzysci-ale-tez-zagrozenia-2769549.html (3.04.2018).
 • Marszałek P., 2009, Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oręziak L., 2005, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pakt Stabilności i Wzrostu, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_pl.htm (24.03.2017).
 • Pawłowski S., 2014, Europejski Bank Centralny w obliczu kryzysu zadłużenia, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Piestrzeniewicz A., Polak A., 2015, Strefa euro w świetle Teorii Optymalnych Obszarów Walutowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Rus J., 2016, Perspektywy wejścia polski do strefy euro, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Stiglitz J.E., 2017, Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Sum K., 2011, Teoria Optymalnych Obszarów Walutowych, International Journal of Management and Economics, nr 29.
 • Tchorek G., 2014, Teoretyczne podstawy integracji walutowej, [w:] Kowalewski P., Tchorek G., Górski J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Urban D., Baranowski P., 2003, Geneza i rozwój teorii optymalnego obszaru walutowego, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, t. 17, s. 54-68.
 • Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007, Jedna waluta dla jednej Europy. Droga do euro, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6730_pl.pdf (25.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-616188af-9c56-4de6-a72c-d4e2a36e73a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.