PL EN


2019 | nr 15 | 103-121
Article title

Istota i funkcje tożsamości organizacji

Title variants
EN
The essence and functions of the organization’s identity
Languages of publication
Abstracts
PL
: Koncepcja tożsamości organizacyjnej stanowi od pewnego czasu istotny obszar badań nad organizacjami. Jest to bowiem narzędzie wspierające skuteczne pozycjonowanie organizacji i marki, a tym samym uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przegląd stanu wiedzy oraz badań nad koncepcją tożsamości organizacyjnej oraz analiza jej powiązań z innymi zjawiskami organizacyjnymi: wizerunkiem organizacyjnym, reputacją organizacyjną oraz kapitałem reputacji organizacyjnej.
EN
The concept of organizational identity has been recently an important area of organizational research. It is a tool that supports effective positioning of an organization and a brand, at the same time gaining a stable competitive advantage. The purpose of the article is to review the state of knowledge and research data on the concept of organizational identity, and to analyze its relationships with other organizational phenomena: organizational image, organizational reputation and organizational reputation capital.
Year
Issue
Pages
103-121
Physical description
Dates
published
2020-04-01
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • Albert S., Whetten D.A., Organizationalidentity [w:] Hatch M.J., SchultzM., Organizationalidentity, Oxford University Press, New York 2014, s. 39.
 • Altkorn J. Kreowanie wizerunku, WSB w Dąbrowie Gorniczej, DąbrowaGornicza 2004, s. 11.
 • Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 11.
 • Aniszewska G, Zagrożenie tożsamości a konkurencja, Firma i Rynek, 1999,nr 1, s. 16.
 • Black S., Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 96.
 • Budzyński, Public Relations. Wizerunek. Reputacja. Tożsamość, Poltext,Warszawa 2017, s. 73.
 • Filipek J., Reputacja jako kapitał firmy, http://www.egospodarka.pl/55137,Reputacja-jako-kapital-firmy,1,20,2.html [Odczyt: 16.10.2019].
 • Godziszewski B., Misja organizacji: istota, funkcje, proces formułowania.[w:] Od strategii organizacji do polityki jakości: Książnica Kopernikańska,Toruń 2004, s. 113.
 • Hegel G.W.F, Wykłady z historii filozofii, t.1, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1996, s. 154.
 • Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 12.
 • Konecki K, Tobera T, Szkice z socjologii zarządzania, http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja11.html [odczyt:11.03.2019].
 • Kowalska K, Znaczenie i funkcje misji przedsiębiorstwa, Zeszyty NaukoweWyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Krakow 2008, s. 56.
 • Lambert A., Corporateidentity and facilities management, Facilities Vol. 7,No. 12.Zeszyty Naukowe nr 15 121
 • Obłoj T., Reputacja jako zasób strategiczny, Przegląd Organizacji 2004, nr 5.
 • Olins W., Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej 2009.
 • Penc J. Rynkowy wizerunek firmy. Marketing Serwis 1998. nr 4, s. 22.
 • Rozwadowska B. Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, WydawnictwoStudio Emka, Warszawa 2002, s. 193.
 • Senge P.M., Piąta Dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się.Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2003. s. 18.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość.PWE, Warszawa 1996, s. 501.
 • Trout J., Rivkin S., Wyróżnij się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczejkonkurencji, IFC PRESS, Krakow 2001, s. 11.
 • Wyższa szkoła Ściemniania, http://wyborcza.pl/1,86116,6996331,Wyzsza_szkola_sciemniania.html [odczyt 11.03.2011].
 • Van Riel C.B.M., Balmer J.M.T., Corporateidentity: the koncept, itsmeasurementand management, EuropeanJournal of Management, Vol. 31 No. 5.1997.
 • Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem,Difin, Warszawa 2009, s. 14-15.
 • Zarębska A., Marka organizacyjna a reputacja, różnice i zależności, PrzeglądOrganizacji 2008, nr 6., s. 18.
 • Zemler. Z. Public Relations – kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa1992, s. 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-616b4879-02ae-4a12-b8aa-6d74461f7dc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.