PL EN


2015 | 216 | 118-134
Article title

Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami

Content
Title variants
EN
A contextual approach in project management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skuteczne zarządzanie projektem jest uzależnione od kontekstu, w którym projekt jest realizowany. Aby wykorzystać potencjał otoczenia projektu, zespół zarządzający powinien zrozumieć to otoczenie oraz nim efektywnie zarządzać. Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami może być rozważane na poziomie pojedynczego projektu i będzie wtedy związane z procesem uwzględniania w projekcie uwarunkowań wynikających z jego otoczenia, ale także na poziomie systemowym, czyli całej organizacji i będzie wtedy oznaczać umiejętność dopasowania stosowanych technik, metod i narzędzi zarządzania projek-tami do poziomu dojrzałości projektowej organizacji.
EN
Successful project management depends on the environment in which the project is implemented. To utilize the opportunities given by the project environment project management team should understand this environment and manage them effec-tively. Contextual approach in project management can be considered at the project level and then it can be connected with the process of taking into account the contextual conditions in project implementation. It can be also seen as the organization’s ability to ad-just the project management techniques, methods and tools to the level of project mana-gement maturity (systemic level).
Year
Volume
216
Pages
118-134
Physical description
Contributors
References
 • Aaltonen K. (2011), Project stakeholder analysis as an environmental interpretation process, „International Journal of Project Management”, Vol. 29, Iss. 2, s. 165-183.
 • Belassi W., Tukel O.I. (1996), A new framework for determining critical success/ failure factors in projects, „International Journal of Project Management”, Vol. 14, No. 3, s. 141-152.
 • Besner C., Hobbs B. (2008), Project management practice, generic or contextual: a re-ality check, „Project Management Journal”, Vol. 39, No. 1, s. 16-33.
 • Brookes N., Clark R. (2009), Using maturity models to improve project management practice, Materiały z konferencji Production and Operations Management Society 20th Annual Conference, Orlando.
 • Ching Gua V., Hoffmanb J.J., Caoc Q., Schniederjans M.J. (2014), The effects of organi-zational culture and environmental pressures on IT project performance: a mode-ration perspective, „International Journal of Project Management”, Vol. 32, Iss. 7, s. 1170-1181.
 • Clarkson M.B.E. (1995), A stakeholder framework for analyzing and evaluating corpo-rate social performance, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 1, s. 92-117.
 • Cleland D.I., (1986), Project stakeholder management, „Project Management Journal”, Vol. 17, No. 4, s. 36.
 • Collyer S. (2009), Project management approaches for dynamic environments, „Interna-tional Journal of Project Management”, Vol. 27, Iss. 4, s. 355-364.
 • Davis K. (2014), Different stakeholder groups and their perceptions of project success, „International Journal of Project Management”, Vol. 32, Iss. 2, s. 189-201.
 • Engwall M. (2003), No project is an island: linking projects to history and context, „Research Policy”, Vol. 32, s. 789-808.
 • Hanisch B., Wald A. (2011), A Project management research framework integrating multiple theoretical perspectives and influencing factors, „Project Management Journal”, Vol. 42, No. 3, s. 4-22.
 • Jugdev K., Müller R. (2005), A retrospective look at our evolving understanding of pro-ject success, „Project Management Journal”, Vol. 36, No. 4, s. 19-31.
 • Kerzner K. (2005), Advanced project management, edycja polska, Helion, Gliwice.
 • Morris P.W.G. (1988), Managing project interfaces [w:] Cleland D.I., King W.R. (eds.), Project management handbook (2 ed.), Van Nostrand Reinhold, New York, s. 16-55.
 • Office of Government Commerce (2005), PRINCE2, Skuteczne zarządzanie projektami, Great Britain, The Stationery Office (TSO), London.
 • Office of Government Commerce (2010), PRINCE2, Skuteczne zarządzanie projektami, Great Britain, The Stationery Office (TSO), London.
 • Olander S., Landin A., (2005), Evaluation of stakeholder influence in the implementation of construction projects, „International Journal of Project Management”, Vol. 23, Iss. 4, s. 321-328.
 • Orłowski C., Ziółkowski A. (2011), Wsparcie doboru metod zarządzania projektem in-formatycznym z wykorzystaniem systemu agentowego, Konferencja KZZ, Zakopa-ne, s. 197-209.
 • PMI (2000), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, ed. 2nd, USA. PMI (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, ed. 5th, USA.
 • Rozhkov M., Cheung B., Tsui E. (2013), Project context and its effect on individual competencies and project team performance [w:] Green A. (ed.), Proceedings of the 10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, Academic Conferences and Publishing International Limited.
 • Shenhar A.J., Dvir D. (1996), Toward a typological theory of project management, „Research Policy”, Vol. 25, Iss. 4, s. 607-632.
 • SPMP (2009), Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, Wersja 3,0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-616b7e96-7e5c-4d94-b969-67c38925f56f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.