PL EN


2009 | 1 | 37-47
Article title

Rescue excavations at the multi-cultural site 1 in Grodowice, Kazimierza Wielka district, season 2005

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
An aarchaeological site at Grodowice was discovered in spring 2005 during surface surveys. The presence of skeletal graves destroyed by agricultural work prompted to begin rescue excavations in the summer of 2005. An area of 250 sq. m was explored, and 35 archaeological features were discovered. Three chronological horizons were discerned: Neolithic village (Funnel Beaker Culture), a single cinerary grave of the Pomeranian Culture and skeletal cemetery dated at 11th century AD. The silver “cross” denarii from Medieval graves are the most interesting findings. Due to the constant threat the site rescue diggings must be continued.
Year
Volume
1
Pages
37-47
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
References
 • Burchard B., Jastrzębski S., Kruk J., 1991 Some questions at Funnel Beaker culture south-eastern group – an outline, (in:) D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen, pp. 95 –101, Poznań.
 • Dąbrowska T., 1977 Próba ustalenia chronologii względnej cmentarzysk kloszowych z obszaru Mazowsza, Wiadomości Archeologiczne, 42, pp. 117 – 136.
 • Gumowski M., 1939 Corpus nummorum Poloniae, Kraków.
 • Kiersnowski R., 1960 Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa.
 • Kruk J., Milisauskas S., 1991 Neolithic upland settlement at Bronocice, (in:) D. Jankowska (ed.), Die Trichter-becherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen, pp. 173 –180, Poznań.
 • Kruk J., Milisauskas S. 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków.
 • Kulczycka-Leciejewiczowa A., 2002 Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej, Wrocław.
 • Nowak M., 2004 Udział elementów lendzielsko-polgarskich w formowaniu się kultury pucharów lejkowatych w Małopolsce, Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 24, pp. 121–138.
 • Suchodolski S., 1973 Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław.
 • Tunia K. (ed.), 1997 Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków.
 • Węgrzynowicz T., 1984 Uwagi o kulturze grobów kloszowych na Mazowszu i Podlasiu w świetle próby typolo-gicznej klasyfikacji ceramiki, Wiadomości Archeologiczne, 49, pp. 3 – 16.
 • Włodarczak P., 2006 Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych, (in:) J. Libera, K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin-Kraków, pp. 27 – 66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6177ad2d-18a4-4cb0-96ec-2f968571ba78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.