PL EN


2019 | 8 |
Article title

Zdolności muzyczne rozwijające się młodszych uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w relacji do ich gotowości do podjęcia improwizacji harmonicznej i rytmicznej

Content
Title variants
EN
Younger pupils of a general music school (primary level) developing musical aptitudes in the relation to pupils' readiness for harmonic and rhythmical improvisation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of this research is also the presentation of the level of musical aptitude (gradually stabilising) of the pupils completing the third year of general music school (primary level) in the context of their readiness for harmonic and rhythmic improvisation, (their) gender, age at which they started their education at school (6- or 7-years old) as well as their main instrument type.137-154
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2020-01-10
received
2019-08-07
References
 • Bonna, Beata. „Kompetencje muzyczne w młodszym wieku szkolnym a płeć badanych uczniów”. Studia Edukacyjne 36 (2015): 271-287.
 • Bonna, Beata. Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz: UKW, 2016. Centrum Edukacji Artystycznej. Dostęp 26.11.2018. prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/ 2016/08/ZAL_ROZ_MKiDN_ram-pl_23062016.pdf.
 • Dalby, Bruce. „Teaching Audiation in Instrumental Classes”. Music Educators Journal 85, 6 (1999): 22-46.
 • Dalby, Bruce. „Toward an Effective Pedagogy for Teaching Rhythm: Gordon and Beyond”, Music Educators Journal 92, 1 (2005): 54-60.
 • Foley, Adam D. Children’s Aural and Kinesthetic Understanding of Rhythm: Developing an Instructional Model. Rochester: ProQuest LLC, 2013.
 • Garner, Allison Maerker. „Singing and Moving: Teaching Strategies for Audiation in Children”. Music Educators Journal 95, 4 (2009): 46-50. GIML. Dostęp 29.10.2018. giml.org/mlt/lsa-rhythmcontent.
 • Gordon, Edwin E. „All about Audiation and Music Aptitudes”. Music Educators Journal 86, 2 (1999): 41-44.
 • Gordon, Edwin E. „Audiation, Music Learning Theory, Music Aptitude, and Creativity”. W The Proceedings of theSuncoast Music Education Forum on Creativity, red. John Richmond, 75-81. Tampa: University of South Florida, 1989.
 • Gordon, Edwin E. Continuing Studies in Music Aptitudes.Chicago: GIA Publications Inc., 2004.
 • Gordon, Edwin E. Introduction to Research and the Psychology of Music. Chicago: GIA Publications Inc., 1998
 • Gordon, Edwin E. Podstawowa miara słuchu muzycznego i średnia miara słuchu muzycznego. Testy uzdolnień muzycznych dla dzieci w wieku 5-9 lat. Podręcznik. Tłum. Helena Grzegołowska-Klarkowska. Warszawa: AMFC i CEA, 1999.
 • Gordon, Edwin E. Roots of Music Learning Theory and Audiation. Chicago: GIA Publications, 2011.
 • Gordon, Edwin E. Sekwencje uczenia się w muzyce: umiejętności, zawartość i motywy. Teoria uczenia się muzyki. Tłum. Anna Zielińska-Croom, Ewa Klimas-Kuchtowa.Bydgoszcz: WSP, 1999.
 • Gordon, Edwin E. Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Tłum. Ewa Kuchtowa, Anna Zielińska. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”, 1997.
 • Jankowski, Wojciech. Eksperymentalna reforma w szkołach muzycznych I stopnia. Warszawa: AMFC, 1979.
 • Kamińska, Barbara, Halina Kotarska. Średnia miara słuchu muzycznego. Podręcznik do testu Edwina E. Gordona. Warszawa: AMFC i CEA, 2000.
 • Kołodziejski, Maciej. „Extracurricular Music and Dance Classes as a Determining Factor in the Development of Music Aptitudes in Younger Students as Shown in a Longitudinal Study”. Muzikas Zinatne Šodien: Pastavigais un Mainigais: zinatnisko rakstu krajums 4 (2012): 373-384.
 • Kołodziejski, Maciej. Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej.Płock: PWSZ, 2009.
 • Kołodziejski, Maciej. „Stabilised musical aptitudes of the school and academic youth in transversal research”. Społeczeństwo i Rodzina 52, 3 (2017): 7-24.
 • Law, Lily N.C., Marcel Zentner. „Assessing Musical Abilities Objectively: Construction and Validation of the Profile of Music Perception Skills”. PLoS ONE 7, 12 (2012): 1-15. NAfME. Dostęp 29.10.2018. nafme.org/in-memoriam-edwin-e-gordon-creator-of-gordon-music-learning-theory.
 • Oikkonen, Jaana, Irma Järvelä. „Genomics approaches to study musical aptitude. BioEssays: News And Reviews In Molecular”. Cellular And Developmental Biology 36, 11 (2014): 1102-1108.
 • Ruszkowski, Joseph. „Intermediate Measures of Music Audiation”. Music Educators Journal 95, 4 (2009): 16-17.
 • Stamou, Lelouda, Charles P. Schmidt, Jere T. Humphreys. „Standardization of the Gordon Primary Measures of Music Audiation in Greece”. Journal of Research in Music Education 58, 1 (2010): 75-89.
 • Suświłło, Małgorzata. Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej.Olsztyn: UWM, 2001.
 • Szczepanowski, Remigiusz, Michał Folwarczny, Robert Kozłowski. „Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego”. Studia z Kongitywistyki i Filozofii Umysłu 9, 1 (2016): 37-47.
 • Trzos, Paweł A. „O dojrzałości muzycznej w kontekście rozwoju audiacji”. Przegląd Pedagogiczny 1 (2018): 56-68.
 • Trzos, Paweł A. Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Bydgoszcz: UKW, 2018.
 • Woody, Robert H. „Playing by Ear: Foundation or Frill?”. Music Educators Journal 99, 2 (2012): 82-85.
 • Zwolińska, Ewa A. „Testy zdolności muzycznych Edwina E. Gordona stosowane w polskich badaniach”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes 2 (2004): 241-242.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-617fd4ab-3fd9-4b3d-9842-81ba864b4de4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.