PL EN


2018 | 61 | 4(128) | 9-24
Article title

Multimodalność w literackich narracjach zombiecentrycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Multimodality in zombie-centric literary narratives
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Abstract en: The article focuses on the analysis of the concept of multimodality in the context of zombiecentric stories. The article attempts to indicate the variety of narrative techniques in works a priori perceived as belonging to a lower aesthetic category due to their common (though unfounded) inclusion in the horror genre. Various aspects of multimodality, expressed in the visual dimension (e.g. typographic or illustrative) or in the use of focalization, were subjected to close analysis. These aesthetic procedures are employed not only to depart from the cliché plot schemas of zombie pandemic, but are also used for worldbuilding as tools enabling construction of credible and deeply immersive communications. The high creative competence of the authors of zombie-centric narratives attests to the research potential these texts have to offer.
Year
Volume
61
Issue
Pages
9-24
Physical description
Contributors
author
 • Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie
References
 • Adamczewska Izabella (2015), Powieść reportażowa czy dziennikarska? Uwagi o międzywojennej twórczości prozatorskiej Jalu Kurka, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 2 (28), ss. 263–282.
 • Brooks Max (2013), World War Z. Światowa wojna zombie w relacjach uczestników, przeł. L. Erenfeicht, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Compagnon Antoine (2010), Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk.
 • Delaperrière M (2006), Świadectwo jako problem literacki, „Teksty Drugie” nr 3, ss. 59–70.
 • Eco Umberto (2012), Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, przeł. J. Wajs, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.
 • Fajfer Zenon (2010), Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • Gomel Elana (2018), Zombie w science fiction w zwierciadle postmodernizmu i podmiotowości, przeł. K. Olkusz [w:] red. K. Olkusz, B. Szymczak-Maciejczyk, Groza i postgroza, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków.
 • Grant Mira (2012), Przegląd Końca Świata: Feed, przeł. A. Brodzik, SQN, Kraków.
 • — (2013), Przegląd Końca Świata: Deadline, przeł. A. Brodzik, SQN, Kraków.
 • — (2014a), Przegląd Końca Świata: Countdown, przeł. A. Brodzik, SQN, Kraków.
 • — (2014b), Parasite, Hachette Book Group, New York. — (2014c), Przegląd Końca Świata: Blackout, przeł. A. Brodzik, SQN, Kraków.
 • — (2014d), Symbiont, Hachette Book Group, New York. — (2016), Chimera, Hachette Book Group, New York.
 • Hallet Wolfgang (2014), The Rise of the Multimodal Novel. Generic Change and Its Narratological Implications DATA [w:] eds. M-L. Ryan, J-N. Thon, Storyworlds Across Media: Toward a Media- Conscious Narratology, University of Nebraska Press, London.
 • Herman David (2009), Beyond Voice and Vision: Cognitive Grammar and Focalization Theory [w:] eds. P. Hühn, W. Schmid, J. Schönert, Point of View, Perspective, and Focalization. Modeling Mediation in Narrative, Walter de Gruyter, Berlin.
 • — (2010), Word-Image/Utterance-Gesture. Case Studies in Multimodal Storytelling [w:] ed. R. Page, New Perspectives on Narrative and Multimodality, Routledge, New York.
 • Hutcheon Linda (1987), Metafictional Implications for Novelistic Reference [w:] eds. A. Whiteside, M. Issacharoff, On Reffering in Literature, Indiana UP, Indiana.
 • Iedema Rick (2003), Multimodality, Resemiotization: Extending the Analysis of Discourse as Multi- -semiotic Practice, „Visual Communication” nr 2.
 • Jesch Tatjana, Malte Stein (2009), Perspectivization and Focalization: Two Concepts — One Meaning? An Attempt at Conceptual Differentiation [w:] eds. P. Hühn, W. Schmid, J. Schönert, Point of View, Perspective, and Focalization. Modeling Mediation in Narrative, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Jones Stephen (2014), Zombie Apocalypse! Horror Hospital, Robinson, London.
 • Jones Stephen et al. (2012), Zombie Apocalypse! Fightback, Robinson, London.
 • Jones Stephen, Atkins Peter (2014), Zombie Apocalypse! Endgame, Running Press, Philadelphia.
 • Kaczmarczyk Katarzyna (2015), Narratologia transmedialna: założenia, cele i wyzwania, „Tekstualia”, nr 4 (43).
 • Knight Stephen, Craig DiLouie, Joe McKinney (2013), The Retreat#1 Pandemic, The Retreat Series, LLC, Kindle Edition.
 • — (2014), The Retreat #2Slaughterhouse, The Retreat Series, LLC, Kindle Edition.
 • — (2015), The Retreat #3Die Laughing, The Retreat Series, LLC, Kindle Edition.
 • — (2016), The Retreat#4Alamo, The Retreat Series, LLC, Kindle Edition.
 • Laybourne Alex (2013), Diaries of the Damned: Jessica, Vamptasy Publishing, Kindle Edition. — (2014), Diaries of the Damned, Vamptasy Publishing, Kindle Edition.
 • Lo Bianco Joseph (2000), Multiliteracies and Multilingualism [w:] eds. B. Cope, M. Lalantzis, Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures, Routledge, London.
 • Loureiro Manel (2013a), Apokalipsa Z: Początek końca, przeł. G. Ostrowski, J. Ostrowska, Muza, Warszawa.
 • — (2013), Mroczne dni, przeł. M. Mróz, Muza SA, Warszawa.
 • — (2014), Gniew sprawiedliwych, przeł. S. Bończyk, Muza SA, Warszawa. Łebkowska Anna (2010), Narracja [w:] red. R. Nycz, M.P. Markowski, Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków.
 • — (2004), Pojęcie Focus w narratologii — problemy i inspiracje [w:] red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska- Bartmińska, R. Nycz, Punkt widzenia w tekście i dyskursie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Maj Krzysztof M. (2015a), Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Universitas, Kraków. — (2015b), Czas światoodczucia. Imersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie”, nr 3.
 • — (2016a), Groza systemowej niewiedzy. O dystopijnej rzeczywistości „Przeglądu Końca Świata” Miry Grant [w:] red. K. Olkusz, Światy grozy, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków.
 • — (2016b), Między multimodalnością a transmedialnością. „Starość Aksolotla” Jacka Dukaja, „Ruch Literacki” 2017, z. 1.
 • — (2017), Jeden, by wszystkimi rządzić. Świat transmedialny (transmedial world) a uniwersum Wiedźmina, „Śląskie Studia Polonistyczne” nr 1.
 • Martuszewska Anna (2007), Radosne gry — o grach/zabawach literackich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk. Morton Lisa, Jones Stephen (2014), Washington Deceased, Robinson, London.
 • Nikodem Michał (2018), Horror [w:] red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Nørgaard Nina (2010), Multimodality and the Literary Text. Making Sense of Safran Foer’s “Extremely Loud and Incredibly Close” [w:] ed. R. Page, New Perspectives on Narrative and Multimodality, Routledge, New York.
 • Nycz Ryszard (1993), Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.
 • — (2012), Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia [w:] red. T. Walas, R. Nycz, Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Universitas, Kraków.
 • Olkusz Ksenia (2015), Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu — od survival horroru przez dystopię do romansu paranormalnego, „Przegląd Humanistyczny” nr 3, ss. 77–87.
 • — (2016), Jak „ugryźć temat” [w:] red. K. Olkusz, Zombie w kulturze, Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie, Kraków.
 • Page Ruth (2010), Introduction [in:] ed. R. Page, New Perspectives on Narrative and Multimodality, Routledge, New York. Pawlikowska Aleksandra, Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu, „Oblicza Komunikacji” 2012, nr 5.
 • Przybyszewska Agnieszka (2012), Książkowe interfejsy. Liberatura — przekaz grafemiczny w postmedialnym świecie konwergencji? [w:] red. M. Górska-Olesińska, Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Restucci Rich (2015), Chaos Theory, Tasmania Severed Press, Hobart.
 • — (2016), Conspiracy Theory, Tasmania Severed Press, Hobart.
 • Ryan Marie-Laure (2001), Narrative as Virtual Reality: Imersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, The Johns Hopkins UP, Baltimore.
 • Salwa Mateusz (2012), Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji, Universitas, Kraków.
 • Smith J. (2010), Perfect Crime [w:] ed. R.G. Smith, Baudrillard Dictionary, Edinburgh UP, Edinburgh.
 • Stöckl Hartmut (2004), In between Modes. Language and Image in Printed Media [w:] eds. E. Ventola, C. Charles, M. Kaltenbacher, Perspectives on Multimodality, Benjamins, Amsterdam–Philadelphia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6181fe49-26e0-492b-a8be-6abb08692620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.