PL EN


2014 | 4(21) | 75-85
Article title

Sourcing usług i procesów informatycznych jako czynnik wzrostu innowacyjności organizacji

Content
Title variants
EN
IT sourcing relationship as a factor of increasing innovativeness of organizations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Decision-making and implementation of IT sourcing models is an interesting area of both theoretical and practical study of IT management (including IT project management). This is related to a number of significant problems, such as: –– knowledge management in organizations, in particular data protection and information security management systems, –– development and improvement of IT, –– the influence of IT sourcing relationship on innovation and increase of the competitiveness of enterprises. This article concerns the management of relationships with suppliers of IT services in the context of enhancing the innovative capacity of the organization. The author argues that the use of adequate models in the area of IT sourcing and proper management of the sourcing relationship may contribute to the increased innovation of IT processes and services and processes supported by IT, and thus may affect the growth of the competitive advantage of the organization. The paper analyzes the factors and barriers that organizations may face in the context of building relationships to share knowledge and creating innovative solutions on the basis of analysis of the sources of literature and own observations of the author. Moreover, the author tries to point out the potential that lies in the collaboration with IT service providers, if it is done knowingly and with the involvement of all stakeholders.
Year
Issue
Pages
75-85
Physical description
Contributors
References
 • Ciesielska D., 2009, Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Klimczak K.M., 2008, Transfer technologii i wiedza utajniona, [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Latusek D., 2008, Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy, [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Łobejko S., 2010, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Oshri I., Kotlarski J., Willcocks L.P., 2011, The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring.
 • Second edition, Palgrave Macmillan Ltd., Houndmills Basingstoke Hampshire (UK).
 • Overby S., 2014, How to negotiate a collaborative outsourcing deal, CIO.com, http://www.cio.com/article/752003/How_to_Negotiate_a_Collaborative_Outsourcing_Deal (dostęp: 8.05. 2014).
 • Perechuda K., Sobińska M., 2010a, Role, funkcje i umiejętności agentów i menedżerów wiedzy w procesach outsourcingowych, [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 576-583.
 • Perechuda K. Sobińska M., 2010b, Zarządzanie informacją i wiedzą w outsourcingu IT, [w:] Korczak J., Chomiak-Orsa I., Sroka H. (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 393-403.
 • Prahalad, C.K., Krishnan, M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Sobińska M., 2011a, Modeling of knowledge management processes in IT outsourcing projects, Informatyka Ekonomiczna/ Business Informatics 20, red. A. Bąk, A. Rot, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 204-215.
 • Sobińska M., 2011b, Potencjał outsourcingu IT w poszerzaniu wiedzy organizacji, [w:] Urbanowicz-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 170, Poznań (s. 278-287).
 • Sobińska M., 2014, Innowacyjne modele biznesu dla IT – wyzwania i perspektywy rozwoju, [w:] Chomiak-Orsa I., Gołuchowski J. (red.), Prace Naukowe UE, Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics 1(31), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 126-137.
 • Sobol E. (red.), 2002, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Willcocks L.P., Lacity M.C., 2012, The New it Outsourcing Landscape. From Innovation to Claud Computing, Palgrave Macmillan Ltd., Houndmills Basingstoke Hampshire (UK).
 • Willcocks L.P., Venters W., Whitley E.A., 2014, Cloud sourcing and innovation:slow train coming?
 • A composite research study, http://dx.doi.org/10.1108/SO-04-2013-0004 (dostęp: 20.09.2014).
 • Żebrowski M., Waćkowski K., 2011, Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6183ed23-70b8-41ba-b570-58d2ae080754
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.