PL EN


2020 | 10 | 156-168
Article title

Ocena rozwoju społeczno‐gospodarczego państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zbadanie i uszeregowanie pozycji w rozwoju państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej, stosując elementy metody porządkowania liniowego. Aby osiągnąć cel w pierwszym punkcie omówiono istotę rozwoju społecznogospodarczego. Wyodrębniono również przykładowe czynniki mające wpływ na postęp. W kolejnym punkcie artykułu omówiono dogłębnie metodologii związanej z przyjętym celem pracy. Zwrócono uwagę na fakt, że metoda porządkowania liniowego z ujęciem wzorca przedstawiana była już w 1968 r. jako miara rozwoju gospodarczego. Po omówieniu metody badawczej dokonano analizy. W celu oceny wykorzystano dane pochodzące z różnych źródeł, m.in.: Banku Światowego oraz OECD. Posłużono się danymi za 2004 oraz 2018 rok. W przypadku drugiej analizy wyjątek stanowią nakłady na badania i rozwój – w ich przypadku posłużono się, ze względu na dostępność, danymi za 2017 r. Na samym końcu artykułu podsumowano analizę oraz przedstawione zostały wnioski końcowe wynikające z badania.
Year
Issue
10
Pages
156-168
Physical description
Contributors
author
References
 • Bąk A., Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 508.
 • Dmitruk J., Gawinecki J., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej – budowa i zastosowanie, „Biuletyn WAT” 2017, vol. LXVI, nr 4.
 • https://data.oecd.org/.
 • https://data.worldbank.org/.
 • https://ec.europa.eu/eurostat.
 • https://www.imf.org/en/Data.
 • https://www.indexmundi.com/.
 • https://www.theglobaleconomy.com/.
 • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Parysek J.J., Rozwój społeczno‐gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, t. 183 – Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno‐ekonomicznej, „Studia KPZK” 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61915844-721f-46ed-b637-2331acb5ad8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.