PL EN


2015 | 62 | 7: Teologia ekumeniczna | 191-202
Article title

Rola Kościołów w przemianach społeczno-politycznych na Ukrainie

Authors
Title variants
EN
The Role of the Churches in Social-Political Changes in Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents both chronology of Dignity Revolution events (21 November 2013 – February 2014) and the role of Churches and Christian communities in the social-political changes in Ukraine, beginning with Maidan events to Crimean occupation and the war in Donbass. Moreover, the problem of religious extremism and persecution of Christians by the Russian occupation authorities on the territory of the South-East of Ukraine has been arisen.
PL
Artykuł przedstawia zarówno chronologię wydarzeń Rewolucji Godności na Ukrainie (21 listopada 2013 – luty 2014 roku), jak również ukazuje rolę Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich w przemianach społeczno-politycznych na Ukrainie, poczynając od Majdanu, a kończąc na okupacji Krymu oraz wojnie w Donbasie. Ponadto w artykule został podjęty problem ekstremizmu religijnego oraz prześladowania chrześcijan przez rosyjskie władze okupacyjne na terenach Południowego-Wschodu Ukrainy.
References
  • Горкуша О.: Євромайдан як індикатор трансформації релігійної функціональності або Революція Гідності як ситуація сповіді перед Богом, Україною та Людиною. W: Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. Red. Л.О. Филипович, О.В. Горкуша, В.В. Титаренко. Київ: Саммит-Книга 2014 s. 61-75.
  • Демид М. і К.: Каміння Майдану. Львів: Свічадо 2014.
  • Загребельний І.: Майдан недореволюції. Дніпропетровськ: Арт-Прес 2014.
  • Зідорук С.: Короткий моніторинг подій. W: Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. Red. Л.О. Филипович, О.В. Горкуша, В.В. Титаренко. Київ: Саммит-Книга 2014 s. 15-19.
  • Недавня О.: Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників. W: Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. Red. Л.О. Филипович, О.В. Горкуша, В.В. Титаренко. Київ: Саммит-Книга 2014 s. 168-185.
  • Паночко М.: Це не протистояння між політиками, а сутичка правди з неправдою. W: Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. Red. Л.О. Филипович, О.В. Горкуша, В.В. Титаренко. Київ: Саммит-Книга 2014 s. 102-104.
  • Филипович Л.: Майдан – це виклики епох (про Майдан релігійний, особистий та суспільний). W: Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. Red. Л.О. Филипович, О.В. Горкуша, В.В. Титаренко. Київ: Саммит-Книга 2014 s. 148-154.
  • Целковський Г., Релігія вплетена в ландшафт Майдану так, як і в усе українське суспільство. W: Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. Red. Л.О. Филипович, О.В. Горкуша, В.В. Титаренко. Київ: Саммит-Книга 2014 s. 90-92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-619f62d7-da13-41be-862e-cd54105c54ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.