PL EN


2016 | 1(17) | 207-226
Article title

TURYSTYKA PIWNA W POLSCE – AKTUALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ORAZ SYLWETKA I ZAINTERESOWANIA BIROTURYSTY

Content
Title variants
EN
BEER TOURISM IN POLAND – PRESENT-CONDITIONTIONS OF DEVELOPMENT AND BEER TOURIST MOTIVATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć intensywny rozwój turystyki piwnej, będącej coraz popularniejszą formą turystyki kulinarnej. Wiąże się to nie tylko z coraz większą i bardziej świadomą konsumpcją piwa, lecz także z rozwojem wiedzy na temat piwowarstwa rzemieślniczego i coraz większej liczby i różnorodności imprez o charakterze piwnym. Na tego typu wydarzeniach, wcielając się w jednego z uczestników, można poznać i scharakteryzować turystę piwnego. Celem artykułu jest opisanie motywów i preferencji biroturystów uczestniczących w wybranych wydarzeniach w 2014 i 2015 r. oraz uwarunkowań rozwoju turystyki piwnej w Polsce o charakterze przeglądowym. Jak pokazują wyniki obserwacji, birofile swoje zainteresowania rozwijają na co dzień, a w podróżach turystycznych odwiedzają miejsca związane z wytwarzaniem trunku i uczestniczą w festiwalach piwnych.
EN
An intensive development of a beer tourism, which is an increasingly popular form of culinary tourism, has been observed in recent years. This involves not only an increasing and more conscious consumption of beer, but also the development of knowledge about the brewing craft as well an increasing number and variety of events associated with beers and breweries. The aim of the article is to describe the conditions of beer tourism development and characterize the motives and preferences of beer tourism participants in selected beer tourism. The observations revealed that beer tourism participants develop their interests in brewing craft at the daily basis, often more intensively during trips organized to popular beer craft places directly linked with the active beer production or to seasonal beer festivals.
Year
Issue
Pages
207-226
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Alonso A.D., Opportunities and Challenges in the Development of Micro-brewing and Beer Tourism.
 • A Preliminary Study from Alabama, „Tourism Planning and Development” 2011, nr 8 (4).
 • Bizinelli C. et al., Beer Tourism Experiences in Curitiba, PR, „Rosa dos Ventos” 2013, nr 5 (2).
 • Buczkowska-Gołąbek K., Foodie w podróży, [w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, red. B. Krakowiak,
 • A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Bujdosó Z., Szücs C., Beer Tourism from Theory to Practice, „Academica Turistica” 2012, nr 5 (1).
 • Bujdosó Z., Szücs C., A New Way of Gastronomic Tourism. Beer Tourism, „Acta Turistica Nova” 2012, nr 6 (1).
 • Charzyński P., Podgórski Z., Jasińska M., Stan i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, [w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Cybulska K., Turystyka przemysłowa w Ostrowie Wielkopolskim, Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016 [maszynopis].
 • Czerwiński J., Dolny Śląsk. Przewodnik, Wyd. Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2009.
 • Duda-Gromada K., Muzeum multimedialne jako miejsce spotkań – wybrane aspekty (na przykładzie muzeów piwowarstwa), [w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak,
 • B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Duda-Gromada K., Biroturystyka w Polsce – charakterystyka zjawiska, „Prace i Studia Geograficzne” 2013, nr 52.
 • Duda-Gromada K., Biroturystyka – „nowa” forma turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i turystyka.
 • Wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Duda-Seifert M., Drozdowska M., Kulinarne produkty turystyczne Polski – analiza przestrzenna i ocena dynamiki rozwoju, [w:] Kultura i turystyka. Wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Francioni J.L., Beer Tourism. A Visitor and Motivational Profile for North Carolina Craft Breweries, University of North Carolina, Greensboro 2012.
 • Galas A., Galas A., Dzieje Śląska w datach, Cadus, Wrocław 2004.
 • Grochowicz J., Kozłowska K., Zawiślak K., Małe browary i ich znaczenie dla rozwoju turystyki kulinarnej, [w:] Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, red. E. Czarnecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska, WSHGiT, Warszawa 2012.
 • Jablonská J., Pôbiš T., Timčák G.M., Beer Tourism in Slovakia, Geotour and Irse 2013. Conference Proceedings 25–27 September. Strategies of Building Geotourist and Geoheritage Attractions, KGHM Cuprum Ltd Research and Development Centre, Technical University of Kosice, University of Miskolc, Wrocław–Złoty Stok 2013.
 • Johnson H., Wine Tourism in New Zealand – National Survey of Wineries, University of Otago, Otago 1998 [tekst nieopublikowany].
 • Jolliffe L., The Lure of Tea. History, Traditions and Attractions, [w:] Food Tourism Around the World.
 • Development, Management and Markets, Butterworth Heinemann, Oxford 2003.
 • Jolliffe L., Aslam M.S.M., Tea Heritage Tourism. Evidence from Sri Lanka, „Journal of Heritage Tourism” 2009, nr 4 (4).
 • Kosmaczewska J., Turystyka piwna jako nowy przejaw aktywności turystycznej w Polsce, [w:] Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, Poznań 2008.
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005.
 • Kowalczyk A., Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm” 2005, nr 15, z. 1–2.
 • Kowalczyk A., Kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010
 • Kraftchick J.F. et al., Understanding Beer Tourist Motivation, „Tourism Management Perspectives” 2014, vol. 12.
 • Mazurkiewicz-Pizło A., Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, Wyd. Dom Organizatora, Toruń–Warszawa 2013.
 • Mikołajczyk W., Żądajcie piwa z Bojanowa! Jest ono dobre, pełne w smaku, a słynie z jednolitej zawsze dobroci. Ponadwiekowa historia browaru w Bojanowie. Od Junkego do Jakubiaka, Szkice Bojanowskie, z. VI, Urząd Miasta i Gminy Bojanowo, Bojanowo 2013.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. KMB Druk, GWSHM „Milenium”, Gniezno2008.
 • Murray A., Kline C., Rural Tourism and the Craft Beer Experience. Factors Influencing Brand Loyalty in Rural North Carolina, USA, „Journal of Sustainable Tourism” 2015, nr 23 (8).
 • Nadulski R., Panasiewicz M., Zawiślak K., Uwarunkowania rozwoju turystyki piwnej w Polsce, [w:] Trendy żywieniowe w turystyce, Tradycje i dziedzictwo kulinarne, red. H. Makała, WSTiJO, Warszawa 2016.
 • Nelson M.L. et al., Brief Communication. Mass Spectroscopic Characterization of Tetracycline in the Skeletal Remains of an Ancient Population from Sudanese Nubia 350–550 CE, „American Journal of Physical Anthropology” 2010, nr 143 (1).
 • Niester J.G.A., Beer Tourism and Regional Identity. Relationships between Beer and Tourism in
 • Yorkshire, England, Masters of Applied Environmental Sciences Thesis, University of Waterloo, Canada 2008.
 • Ożarowski et al., Leksykon roślin leczniczych, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990.
 • Plummer R. et al., Beer Tourism in Canada along the Waterloo–Wellington Ale Trail, „Tourism Management” 2005, nr 26 (3).
 • Program rozwoju i promocji turystyki gastronomicznej i szlaków kulinarnych w Polsce, Landbrand,
 • Hubert Gonera, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2014.
 • Rogowski M., Kuc M., Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o browary regionalne Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, [w:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, seria Warsztaty z Geografii Turyzmu, t.3, red. R. Waluś, J. Wojciechowska, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 • Rogowski M., Kuc M., Kuc M., Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o małe browary w Polsce, [w:] Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, Poznań 2012.
 • Siwiński W., Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki, Wyd. WSHIG, Poznań 2010.
 • Spracklen K., Dreaming of Drams. Authenticity in Scottish Whisky Tourism as an Expression of Unresolved Habermasian Rationalities, „Leisure Studies” 2011, nr 30.
 • Stasiak A., Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm” 2013, nr 23 (1).
 • Stasiak A., Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i turystyka. Wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Swarbrooke J., Sustainable Tourism Management, CABI Publishing, Wallingford 1999.
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., Turystyka kulinarna, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 • Zong G., Zhao X.-D., Comparison between the Munich Oktoberfest and the Qingdao International Beer Festival, „Tourism Tribune” 2013, nr 28 (5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-619feb3b-0ddd-40be-9170-6b227c86a1c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.