PL EN


Journal
2019 | 4(60) | 179–197
Article title

Ścieżki zawodowe wysoko wykwalifikowanych migrantek z Ukrainy i Białorusi w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Professional paths of highly qualified female migrants from Ukraine and Belarus to Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the various professional paths of highly qualified female migrants from Ukraine and Belarus, the most numerous groups of foreigners from outside the EU in Poland. The analysis is based on in-depth interviews with highly qualified female specialists, i.e. migrants who started work relevant to their education and/or specialist knowledge and did not have experience of working in typical “migrant” sectors (service industry, agriculture, care work, etc.). This article also provides an overview of the Ukrainian and Belarusian migration to Poland after the fall of the USSR.
Journal
Year
Issue
Pages
179–197
Physical description
Contributors
 • Doktorantka w Instytucie Socjologii UW; e-mail: anna.dolinska@wp.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5316-3071
References
 • 1. Abbott P., Wallace C., Explaining Economic and Social Transformations in Post-Soviet Russia, Ukraine and Belarus, „European Societies” 2010, Vol. 12, No 5, doi:10.1080/14616691003786350.
 • 2. Bojar H. i in., Migranci na rynku pracy w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • 3. Brunarska Z., Kindler M., Szulecka M., Toruńczyk-Ruiz S., Ukrainian Migration to Poland: a „Local” Mobility? [w:] Ukrainian Migration to the European Union Lessons from Migration Studies, eds. O. Fedyuk, M. Kindler, Springer, Amsterdam 2016, doi.10.1007/978-3-319-41776-9_14.
 • 4. Chmielewska I., Dobroczek G., Panuciak A., Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, Departament Statystyki NBP, Warszawa 2018.
 • 5. Dolińska A., Praktykowanie białoruskości w strategiach rodzicielskich migrantów, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2014, nr 2(152).
 • 6. Dolińska A., Socio-Economic Costs of Systemic Transformation in Ukraine in the Lens of the Biographical Experiences of Ukrainian Female Migrants to Poland, „Qualitative Sociology Review” 2019, Vol. XV, No 4, http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.07.
 • 7. Dolińska A., Lifestyle Changes and Choices of White-Collar Female Migrants from Ukraine, Belarus and Russia in Poland, „Central and Eastern European Migration Review” 2019, Vol. 8, No. 2, doi:10.17467/ceemr.2019.08.
 • 8. Fedyuk O., The Gender Perspective in Ukrainian Migration [w:] Ukrainian Migration to the European Union Lessons from Migration Studies, eds. O. Fedyuk, M. Kindler, Springer, Amsterdam 2016, doi.I 10.1007/978-3-319-41776-9_14.
 • 9. Golinowska S., Popyt na pracę cudzoziemców, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 • 10. Górny A. i in., Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2018.
 • 11. Górny A., Jaźwińska E., Ukraińskie migrantki i migranci w aglomeracji warszawskiej: cechy społeczno-demograficzne i relacje społeczne. Raport z badań, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, CMR Working Paper, Warszawa 2019.
 • 12. „Rocznik Demograficzny GUS” 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2016,3,10.html.
 • 13. Iredale R., Gender, Immigration Policies and Accreditation: Valuing the Skills of Professional Women Migrants, „Geoforum” 2005, No 36(2).
 • 14. Jóźwiak I., Konieczna-Sałamatin J., Tudorowski M., Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek obcokrajowców na łamach polskiej prasy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • 15. Kindler M., A Risky Business? Ukrainian Migrant Women in Warsaw’s Domestic Work Sector, Amsterdam University Press, Amsterdam 2012.
 • 16. Klimek D., Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski, seria „Monografie”, Politechnika Łódzka, Łódź 2015.
 • 17. Kloc-Nowak W., Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.
 • 18. Kofman E., The Invisibility of Skilled Female Migrants and Gender Relations in Studies of Skilled Migration in Europe, „International Journal of Population Geography” 2000, No 6(1).
 • 19. Kordasiewicz A., Etniczny wymiar funkcjonowania rynku usług domowych w Warszawie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • 20. Lapshyna I., Düvell F., Migration, Life Satisfaction, Return and Development: the Case of a Deprived Post-Soviet Country (Ukraine), „Migration and Development” 2015, Vol. 4, No 2, http://dx.doi.org/10.1080/21632324.2015.1022084.
 • 21. Okólski M., Polska jako kraj imigracji [w:] A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • 22. Ośrodek Studiów Wschodnich, Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy – konsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej, ekspertyza, 2017, https://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/Ekspertyza-OSW-%E2%80%9EZniesienie-obowi%C4%85zku-wizowego-wobec-obywateli-Ukrainy-%E2%80%93-konsekwencje-migracyjne-dla-Unii-Europejskiej%E2%80%9D.pdf.
 • 23. Round J., Williams C., Coping with the Social Costs of ‘Transition’: Everyday Life in Post-Soviet Russia and Ukraine, „European Urban and Regional Studies” 2010, No 17(2), doi:10.1177/0969776409356158
 • 24. Slany K., Małek A., Ślusarczyk M., Changing Patterns of Migration in Poland. Integration of Migrant Women in the Polish Labour Market and Society [w:] Women in New Migrations. Current Debates in European Societies, eds. K. Slany, M. Kontos, M. Liapi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • 25. Stola D., Kraj bez wyjścia, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010.
 • 26. Urząd do Spraw Cudzoziemców, Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 roku, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/.
 • 27. Urząd do Spraw Cudzoziemców, Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2017 roku, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/.
 • 28. Urząd do Spraw Cudzoziemców, Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2018 roku, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/.
 • 29. Żarnasiek W., Do Polski wyjechała do pracy rekordowa liczba Białorusinów, Belsat 2018, https://belsat.eu/pl/news/do-polski-wyjechala-do-pracy-rekordowa-liczba-bialorusinow/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61a1efba-468a-47cd-9806-8f1abd9b8548
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.