PL EN


2012 | 39 | 5-6(458-459) | 1-6
Article title

Nierówności dochodowe i kryzys gospodarczy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
INCOME INEQUALITIES AND ECONOMIC CRISES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano stanowiska i argumenty sformułowane w trakcie dyskusji na temat wpływu rosnących nierówności dochodowych w krajach rozwiniętych gospodarczo na globalny kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2008 roku. Główna hipoteza głosi, że zwiększające się rozwarstwienie dochodowe przyczyniło się do powstania bąbla spekulacyjnego na rynkach nieruchomości i aktywów finansowych zarówno wskutek nadmiernego zadłużenia średnio i nisko uposażonych gospodarstw domowych, jak i ekspansji sektora finansowego spowodowanej koncentracją dochodów w rękach najzamożniejszych. Hipoteza o wpływie nierówności dochodowych na kryzys bankowy i w następstwie na recesję gospodarczą nie jest powszechnie akceptowana. Niemniej, znaczenia nierówności dochodowych dla stabilności gospodarki – podobnie, jak dla jej wzrostu i dobrobytu społecznego - nie można z pewnością ignorować. W artykule zaprezentowano stanowiska i argumenty sformułowane w trakcie dyskusji na temat wpływu rosnących nierówności dochodowych w krajach rozwiniętych gospodarczo na globalny kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2008 roku. Główna hipoteza głosi, że zwiększające się rozwarstwienie dochodowe przyczyniło się do powstania bąbla spekulacyjnego na rynkach nieruchomości i aktywów finansowych zarówno wskutek nadmiernego zadłużenia średnio i nisko uposażonych gospodarstw domowych, jak i ekspansji sektora finansowego spowodowanej koncentracją dochodów w rękach najzamożniejszych. Hipoteza o wpływie nierówności dochodowych na kryzys bankowy i w następstwie na recesję gospodarczą nie jest powszechnie akceptowana. Niemniej, znaczenia nierówności dochodowych dla stabilności gospodarki – podobnie, jak dla jej wzrostu i dobrobytu społecznego - nie można z pewnością ignorować.
EN
The article presents the views and arguments put forward during the discussion on the role of rising income inequality in developed countries in the global financial crisis which started in 2008. The main hypothesis is that the increasing stratification of income contributed to the speculative bubble in real estate and financial assets markets as a result both of the over-indebtedness of medium and low income households, as well as the expansion of the financial sector due to the concentration of income in the hands of the wealthiest. The hypothesis about the impact of income inequality on the banking crisis and subsequent economic recession is not universally accepted. Nevertheless, the importance of income inequality for the stability of the economy - just as for its growth and social well-being - can not certainly be ignored.
Year
Volume
39
Issue
Pages
1-6
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61a8d623-9db8-42ad-be5f-74cf8106521d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.