PL EN


2013 | 20 | 2 | 12-17
Article title

Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Content
Title variants
EN
An integrated methodological approach to analysing the marketing strategies of Polish companies in international market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano problemy integracji podejść metodologicznych w badaniach strategii marketingowych. Zawarto w nim refleksje nad projektowaniem i realizacją konkretnego projektu badań nad strategiami marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Artykuł zawiera ogólną, syntetyczną prezentację podejścia, które można określać mianem zintegrowanego. W dalszej części nawiązano do metodologicznych aspektów łączenia podejść metodologicznych w rozwiązaniu konkretnych problemów badawczych, w tym odnoszących się do eksploracji i eksplanacji strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Ostatnia część artykułu ma charakter empiryczny i zawiera egzemplifikację problemu, czyli fragment wyników badań internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. W części tej zwrócono uwagę na efekty badań prowadzonych za pomocą odrębnych ścieżek metodycznych. Na zakończenie przedstawiono ocenę doświadczeń badawczych w zakresie integracji podejść metodycznych.
EN
The paper presents the problem of integrating methodological approaches in analysing marketing strategies. It presents commentaries related to designing and implementing the actual research project which analyses the marketing strategies of Polish enterprises in international markets. The paper describes a general and synthetic approach that may be referred to as an integrated approach. The further part of the paper refers to the methodological aspects of integrating different approaches in solving specific research problems including an analysis of the marketing strategies adopted by Polish companies in international markets. The last part of the paper presents the empirical conclusions of the study – the selected results of the analysis of the internationalization of Polish companies. This part of the paper gives attention to the results of studies based on different methodological paths. The final part of the paper presents an assessment of research experience in the area of integrating methodological approaches.
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
12-17
Physical description
Dates
published
2013-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61ac44e3-82fd-4df4-afbe-0c20ae56a08d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.